nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.10% van de TB-gevallen zijn in China geneesmiddelenresistente stammen


Geneesmiddelresistente tuberculose (tbc) in China vormt ongeveer 1 op de 10 nieuwe gevallen, volgens een rapport op basis van gegevens van China's Centers for Disease Control and Prevention en gepubliceerd in NEJM (New England Journal of Medicine). Experts zeggen dat een snellere test van de naar schatting 9 miljoen geïnfecteerde individuen elk jaar wereldwijd cruciaal is. Alleen al in China zijn er jaarlijks minstens 1 miljoen nieuwe infecties.

De auteurs legden uit dat ze hun gegevens verkregen van lokale en regionale enquêtes in China. Een nationaal onderzoek naar resistente tuberculose in China werd in 2007 uitgevoerd door de onderzoekers.
Yanlin Zhao, Ph.D., Shaofa Xu, MD, Lixia Wang, MS en team schatten welk deel van de Chinese tbc-gevallen resistent waren tegen geneesmiddelen door cluster-gerandomiseerde bemonstering van gevallen in het nationale openbare gezondheidsstelsel en resistentietests voor de eerste keer - gebruik van de volgende antibiotica, streptomycine, ethambutol, rifampicine en isoniazide, evenals de tweedelijnsmedicijnen kanamycine en ofloxacine.
Ze gebruikten ook gegevens van patiënteninterviews bij het samenstellen van hun schatting.
Hieronder staan ??enkele gemarkeerde gegevens uit hun onderzoek:

 • Van de 3 037 nieuwe TB-gevallen had 5,7% MDR (multiresistente) TB

 • Van de 892 eerder behandelde gevallen had 25,6% MDR-TB.
  MDR betekent dat de tbc resistent is tegen ten minste rifampicine en ironiazid

 • Van alle patiënten met TBC, nieuwe en oude gevallen, was 1 op de 4 resistent tegen rifampicine, isoniazide of beide

 • Van alle patiënten met TB had 1 op de 10 patiënten het multi-drug-resistente type

 • Ongeveer 8% van alle MDR-tbc-patiënten had "extensief resistente tbc".
  Extensief resistente tbc verwijst naar een infectie die resistent is tegen ten minste isoniazide, kanamycine, rifampicine en ofloxacine.

 • Er waren 110.000 gevallen van gevallen van gevallen van MDR-tbc in 2007

 • In 2007 waren er 8.200 uitgebreid resistente tbc-gevallen

 • In de meeste gevallen resulteerde extensieve resistentie tegen tbc en MDR-tuberculose van primaire transmissie

 • Degenen met het hoogste risico op MDR-tuberculose waren patiënten die hun laatste behandeling hadden gekregen in een tbc-ziekenhuis

 • 43,8% van de 226 patiënten met MDR B hadden hun laatste behandeling nog niet voltooid. De meerderheid van hen was in het ziekenhuis behandeld. Zelfs onder degenen die hun behandeling hebben voltooid, kwam TB terug na behandeling in de openbare gezondheidszorg.
In een abstract in hetzelfde tijdschrift schreven de auteurs:
"China heeft een ernstige epidemie van resistente tuberculose MDR-tuberculose is gekoppeld aan onvoldoende behandeling in zowel de openbare gezondheidszorg als het ziekenhuissysteem, met name in tuberculoseziekenhuizen, hoewel primaire transmissie in de meeste gevallen verantwoordelijk is."Geschreven door Christian Nordqvist

Toilet Training Our Kids - Wanneer en hoe?

Toilet Training Our Kids - Wanneer en hoe?

Artsen worden vaak benaderd door ouders die hen vragen over zindelijkheidstraining van hun kinderen. Dr. Darcie Kiddoo rapporteerde haar bevindingen na evaluatie van verschillende huidige benaderingen - het artikel is gepubliceerd in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). Ze zegt dat het haar doel is om artsen te helpen vragen van ouders te beantwoorden.

(Health)

Grote internationale emfyseemproeven tonen veelbelovende minimaal invasieve procedure niet succesvol bij het verbeteren van de symptomen

Grote internationale emfyseemproeven tonen veelbelovende minimaal invasieve procedure niet succesvol bij het verbeteren van de symptomen

Gepubliceerd in een speciale European Respiratory Society-uitgave van The Lancet, een procedure die in eerste instantie primaire hoop had getoond in het verlichten van de symptomen van ernstig emfyseem, heeft zijn vroege succes in het eerste gerandomiseerde spoor van luchtwegomleiding niet herhaald en er werd geen duurzaam voordeel aangetoond. Op dit moment zijn 6 miljoen mensen wereldwijd getroffen door emfyseem, maar er is geen remedie en er zijn maar weinig behandelingsopties beschikbaar.

(Health)