nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.2011 Was Measles Record sinds 1996

Er waren meer gerapporteerde gevallen van mazelen in de VS vorig jaar dan in een van de voorgaande 15 jaar, volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De meerderheid van de 222 gevallen van mazelen betrokken bij het bezoeken van buitenlanders of bij Amerikanen die in het buitenland besmet raakten. In een typisch jaar zijn er van 50 tot 60 gemelde gevallen. Vijftien jaar geleden (1996) waren er 508 gemelde gevallen.
De auteurs van het rapport voegden eraan toe dat lage vaccinatiegraden in verschillende delen van de wereld, vooral in Europa, hebben bijgedragen tot een toename van gerapporteerde gevallen van mazelen in de VS.
Ongeveer een derde van alle gevallen van mazelen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Er waren echter geen sterfgevallen verbonden aan de ziekte.
Meer dan tweederde van de Amerikaanse burgers die besmet raakten, was niet gevaccineerd tegen mazelen.
Tegen 2000 hadden de VS de eliminatie van mazelen voltooid - onderbreking van de endemische transmissie van mazelen het hele jaar door. De vooruitgang van het land op het gebied van de eliminatie van mazelen werd belemmerd door geïnfecteerde mensen die uit het buitenland kwamen.
Er waren 17 uitbraken van mazelen in de VS in 2011. Een uitbraak omvat ten minste drie gevallen op elk moment of op elke plaats. Dit is te vergelijken met een gemiddelde van 2 tot een maximum van 10 per jaar sinds 2000.
Van de 222 gemelde gevallen van mazelen in 2011:

  • 50% (112) was geassocieerd met 17 uitbraken

  • 90% was geassocieerd met invoer uit het buitenland

  • 52 gevallen betroffen Amerikaanse inwoners die uit het buitenland naar huis kwamen

  • 20 gevallen betroffen niet-Amerikaanse burgers die het land vanuit het buitenland bezochten


Herkomst van gerapporteerde gevallen van mazelen (N = 222) - Verenigde Staten, 2011
86% van alle geïnfecteerde patiënten was niet gevaccineerd of had een onduidelijke vaccinatiestatus. De auteurs benadrukten de noodzaak om vaccinatieprogramma's voort te zetten, om de verspreiding van infecties die uit het buitenland komen tegen te gaan.
Amerikaanse gezondheidsautoriteiten beschouwen gevallen als geïmporteerd als de blootstelling aan het mazelenvirus plaatsvond buiten het land van 7 tot 21 dagen voordat de uitslag begon, en huiduitslag vond plaats binnen 21 dagen na aankomst in de VS - plus, er was geen blootstelling bekend aan het virus in de Verenigde Staten gedurende die 21 dagen.
Geschreven door Christian Nordqvist

Onoplettendheid gekoppeld aan een academisch falen, eerder dan hyperactiviteit

Onoplettendheid gekoppeld aan een academisch falen, eerder dan hyperactiviteit

Het niet afmaken van het middelbaar onderwijs wordt vaak geassocieerd met onoplettendheid in plaats van hyperactiviteit volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Montreal. Gedurende bijna 20 jaar evalueerde de hoofdauteur van het onderzoek, Dr. Jean-Baptiste Pingault, verbonden aan Sainte-Justine Mother and Child University Hospital, gegevens van ouders en leerkrachten van 2000 kinderen en concludeerde dat kinderen met aandachtsproblemen vroeg in de tijd preventieve interventie nodig hebben hun ontwikkeling.

(Health)

Hiv-levensverwachting stijgt in het VK

Hiv-levensverwachting stijgt in het VK

Dankzij eerdere diagnoses en verbeteringen in antiretrovirale therapie is de levensverwachting voor mensen die worden behandeld voor HIV-infectie sinds het midden van de jaren '90 met meer dan 15 jaar gestegen in het VK, volgens een onderzoek dat gisteren in het BMJ werd gerapporteerd. Echter, een begeleidend redactioneel zegt dat de overlevingscijfers, die ongeveer 13 jaar minder zijn dan die voor de Britse bevolking als geheel, nog steeds niet goed genoeg zijn.

(Health)