nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.30-dagen sterftecijfer na chirurgie gekoppeld aan BMI

Volgens een studie die eerst online is gepubliceerd door Archives of Surgery, een van de JAMA / Archives tijdschriften lijkt er een verband te bestaan ??tussen de Body Mass Index (BMI) en een 30-dagen mortaliteitsrisico na chirurgische ingrepen. Volgens een studie komt het grootste risico op mortaliteit voor bij personen met een BMI van minder dan 23,1.
De onderzoekers verklaren:

"Recente rapporten suggereren dat de prevalentie van obesitas onder Amerikaanse volwassenen sinds 1990 met meer dan 100 procent is toegenomen. Deze analyse onderzoekt de relatie tussen obesitas (gemeten aan de hand van de body mass index [BMI; berekend als gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in vierkante meters] ) en chirurgische mortaliteit. "

Florence E. Turrentine, PhD, RN, en collega's van de University of Virginia, Charlottesville, gebruikten de datum van het National Surgical Quality Improvement Program van de American College of Surgeons om vast te stellen of er mogelijk een verband bestaat tussen 30-daagse mortaliteit en BMI 189.533 personen die in 2005/2006 ofwel vasculaire of algemene chirurgische procedures hebben ondergaan op een van 183 locaties.
3.245 (1,7%) van de 189.533 personen die deelnamen aan het onderzoek stierven binnen 30 dagen na de operatie. Het team meldde dat het percentage sterfgevallen (2,8%) bij personen met een BMI lager dan 23,1 meer dan twee keer zo groot was dan bij het percentage sterfgevallen (1%) bij personen met een BMI van 35,3 of hoger.
Bovendien vonden ze dat statistisch gezien er een aanzienlijk verhoogd risico (40%) van overlijden was bij personen met een BMI van minder dan 23,1, in vergelijking met patiënten met een BMI tussen 26,3 en 29,6.
Toen ze gegevens per procedurecategorie analyseerden, ontdekten ze dat het hoogste percentage van overlijden was onder personen die een laparotomie ondergingen (13,9%) in vergelijking met die in alle andere categorieën van standaardchirurgie.

Een van de laagste algemene mortaliteitspercentages (0,1%) was bij patiënten die een borstlumpectomie ondergingen.
Bovendien vermelden zij dat er tussen BMI en de procedurecategorie een statistisch significante interactie was, wat suggereert dat de associatie tussen sterfte en BMI statistisch verschillend was voor personen die procedures ondergingen, zoals colostomie, musculoskeletale systeemprocedures, bovenste gastro-intestinale procedures, wonddebridement, colorectale resectie, hernia-reparatie, onder andere in vergelijking met personen die laparoscopie ondergingen.

De onderzoekers concluderen:
"Deze resultaten geven aan dat BMI een significante voorspeller is van de mortaliteit binnen 30 dagen na de operatie, zelfs na correctie voor de bijdrage aan mortaliteitsrisico veroorzaakt door het type operatie en voor het algemene verwachte risico van overlijden van de patiënt."

Geschreven door Grace Rattue

Buikvet kan het risico op osteoporose bij mannen verhogen

Buikvet kan het risico op osteoporose bij mannen verhogen

Mannen die diep buikvet hebben, ook wel visceraal vet genoemd, lopen een hoger risico op osteoporose dan mannen die in vorm zijn, volgens een studie gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA). Miriam Bredella, MD, radioloog bij het Massachusetts General Hospital en universitair hoofddocent radiologie aan de Harvard Medical School, merkte op: "Het is belangrijk voor mannen om zich ervan bewust te zijn dat overtollig buikvet niet alleen een risicofactor is voor hartziekten en diabetes, maar ook ook een risicofactor voor botverlies.

(Health)

Aanval op administratieve rompslomp om $ 5 miljard te besparen op Amerikaanse gezondheidszorg Bill In 5 jaar, zegt Obama Administration

Aanval op administratieve rompslomp om $ 5 miljard te besparen op Amerikaanse gezondheidszorg Bill In 5 jaar, zegt Obama Administration

CMS heeft een aantal regels voorgesteld om de ouderwetse regelgeving terug te schroeven om de administratieve rompslomp te verminderen in een poging om nog eens $ 5 miljard in de Amerikaanse rekening voor gezondheidszorg in vijf jaar te snijden, heeft de HHS (Department of Health & Human Services) aangekondigd. De regering-Obama zegt dat deze stap ten minste 6.000 ziekenhuizen en zorgaanbieders zal helpen.

(Health)