nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.4D-scan toont Fetus Yawning, een teken dat kan helpen bij het identificeren van gezonde baby's

Met behulp van 4D-echografiescans die een onderscheid maken tussen gapen en eenvoudige mondopening, laten onderzoekers in het VK zien dat, in tegenstelling tot sommige opvattingen, foetussen geeuwen en suggereren dat het observeren van dit gedrag een nuttige manier zou kunnen zijn om hun ontwikkelingsgezondheid te volgen.
Hoofdonderzoeker Nadja Reissland, van de afdeling Psychologie aan de universiteit van Durham, en collega's, schrijven over hun bevindingen in het nummer van 21 november van het open access online dagboek PLoS ONE.
4D ultrasone scans zijn naar 3D-scans terwijl videobeelden naar foto's zijn: ze zijn in 3D maar hebben ook een tijdsdimensie, waardoor artsen en onderzoekers kunnen meten hoe lang het gedrag waar ze naar kijken, blijft bestaan.
In hun achtergrondinformatie leggen de onderzoekers uit hoe sommige onderzoekers beweren dat foetussen gapen, terwijl anderen beweren dat het eenvoudig mond openen is. Ze merken ook op dat er geen verklaring is voor de ontwikkeling van het verschil.
Dus gingen ze op onderzoek uit, met behulp van herhaalde metingen, hoe foetale gapen ontwikkelt in vergelijking met het eenvoudig openen van de mond.

Deze 4d-scan toont een baby die in de baarmoeder geeuwt - iets waarvan wetenschappers denken dat het kan worden gebruikt om hun ontwikkelende gezondheid te volgen. Foto van Reuters video hieronder.Voor hun studie registreerden ze 4D echografie videobeelden van het gezicht en de bovenste torso van 15 gezonde foetussen (8 vrouwen en 7 mannen) na 24, 28, 32 en 36 weken zwangerschap.
Ze onderscheiden geeuwen van niet-geeuwende mondopeningen "doordat het openingsgedeelte van de bewegingscyclus langer is in vergelijking met het laatste deel van de cyclus". (Een dergelijke waarneming is niet mogelijk met 3D-foto's, omdat de gaping aan de top van een geeuw hetzelfde lijkt als de opening aan de top van een eenvoudige mondopening, zeggen de onderzoekers: je hebt de tijddimensie nodig om zeker te zijn van het verschil ).

De resultaten toonden aan dat meer dan de helft van de openingen in de mond gaapt, dat de geeuwfrequentie daalde van 28 weken zwangerschap, en er was geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Hoewel niemand weet waarvoor het geeuwen dient of hoe belangrijk het is, suggereren de onderzoekers dat er een verband kan zijn met de ontwikkeling van de foetus, en het zou kunnen dienen als een index voor de gezondheid van ongeboren baby's.
Reissland zegt in een persverklaring dat de bevindingen voortbouwen op eerder werk over foetale gapen, en laten zien dat het gedrag vermindert als foetussen groeien.
"Anders dan wij gapen foetussen niet besmettelijk en geeuwen ze niet omdat ze slaperig zijn, maar de frequentie van geeuwen in de baarmoeder kan in het begin van de zwangerschap verband houden met het volwassen worden van de hersenen", zegt ze, en stelt voor:

"Gezien het feit dat de frequentie van geeuwen in onze steekproef van gezonde foetussen afnam van 28 weken tot 36 weken zwangerschap, lijkt het erop te wijzen dat geeuwen en eenvoudige mondopening deze rijpingsfunctie vroeg in de zwangerschap hebben."
Er is ook een suggestie dat gapen zou kunnen worden gekoppeld aan de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel, maar alleen verdere studies over moeders en foetussen zouden dit kunnen bevestigen.
De studie werd gefinancierd door de Economic and Social Research Council (ESRC).

Geschreven door Catharine Paddock PhD

Kankerstamcellen kunnen verantwoordelijk zijn voor de tumorgroei

Kankerstamcellen kunnen verantwoordelijk zijn voor de tumorgroei

Drie nieuwe onderzoeken naar kanker in de hersenen, huid en darm lijken het controversiële idee te ondersteunen dat kanker zijn eigen stamcellen kan hebben die de hergroei van tumoren stimuleren. Als dit met meer bewijs wordt bevestigd, kan het idee ons begrip van kanker veranderen en hoe het moet worden behandeld. Papers over alle drie onderzoeken verschenen woensdag online, twee in Nature en één in Science.

(Health)

Amerikaanse soevereine rating Downgrade heeft geen invloed op de gezondheidszorgsector, standaard en armen zonder winstoogmerk

Amerikaanse soevereine rating Downgrade heeft geen invloed op de gezondheidszorgsector, standaard en armen zonder winstoogmerk

Er zal geen significant direct effect zijn op de non-profitsector in de gezondheidszorg door de verlaging van de lange-termijn soevereine rating in de Verenigde Staten, volgens Standard & Poor's (S & P). Het ratingbedrijf toonde echter een groeiende bezorgdheid over het vermogen van de Amerikaanse regering om vergoedingen aan zorgverleners op lange termijn terug te betalen.

(Health)