nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.7 miljard mensen in 2011 Heralds Global Upheaval Zegt professor Harvard

Verwacht wordt dat het aantal menselijke wezens op de planeet voorbij dit jaar, na 2011, de grens van 7 miljard zal overschrijden, vergeleken met 6 miljard in 1999. De groei is zo snel, dat de wereldbevolking tussen 1960 en 2000 is verdubbeld, en een verdere toename van 2 tot 4,5 miljard wordt geprojecteerd voor de huidige halve eeuw, meestal in de minst ontwikkelde landen. Schrijven in een overzichtsartikel dat vandaag, 29 juli, in Wetenschap, professor David Bloom van de Harvard School of Public Health (HSPH) suggereert dat deze enorme verhogingen de grootste wereldwijde demografische omwenteling in de menselijke geschiedenis aankondigen.
In de loop van 2011 kunnen we verwachten dat geboorten 135 miljoen en sterfgevallen bereiken tot 57 miljoen, een netto toename van 78 miljoen, ongeveer hetzelfde als de bevolking van Europa in 1600 (exclusief Rusland en het Ottomaanse rijk).
De belangrijkste oorzaak van de snelle groei die we tot nu toe hebben gezien, is dat de sterfgevallen dramatisch zijn gedaald, en hoewel de vruchtbaarheid ook is gedaald, dat wil zeggen dat vrouwen minder kinderen hebben, blijft het achter bij de daling van het aantal sterfgevallen.
Nieuwe cijfers van de Verenigde Naties suggereren ook dat er tegen 2100 10,1 miljard van ons zullen zijn, hoewel dit kan variëren van 6,2 tot 15,8 miljard euro, afhankelijk van of het aantal geboorten per vrouw blijft dalen, en zo ja, hoe snel.
Minder ontwikkelde landen zullen te maken krijgen met grote uitdagingen, waarbij naar verwachting 97% van de 2,3 miljard bevolkingsgroei zal plaatsvinden. Bijna de helft hiervan (49%) zal in Afrika zijn.
Dit staat in schril contrast met wat er in meer ontwikkelde landen wordt verwacht, waarvan de bevolking waarschijnlijk niet zal groeien, maar een ouder wordend profiel zal krijgen, met minder mensen in de werkende leeftijd die ouderen op pensioen helpen.
Bloom, die Clarence James Gamble is, hoogleraar economie en demografie aan de HSPH, schrijft dat hoewel de problemen van rijke en arme landen anders zullen zijn, omdat we in een geglobaliseerde wereld leven "overal demografische uitdagingen overal demografische uitdagingen zijn".
Veel ontwikkelingslanden spannen zich al in om in hun behoeften aan voedsel, water, huisvesting en energie te voorzien. Deze problemen zullen toenemen, met domino-effecten op andere gebieden zoals gezondheid, economische groei en veiligheid.
In het verleden waren, ondanks "alarmistische voorspellingen, historische bevolkingsaanwas niet economisch catastrofaal", schrijft Bloom, en:
"Bovendien hebben veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking de deur geopend naar meer welvaart."
Hij ziet dat de demografische verschuiving waarmee we worden geconfronteerd complex is en enorme uitdagingen met zich meebrengt, maar deze zijn niet onoverkomelijk, en we moeten niet alleen maar onze kop in het zand steken en hopen op het beste: we hebben werk te doen.
"We moeten enkele moeilijke kwesties aanpakken, variërend van de onvervulde behoefte aan anticonceptie bij honderden miljoenen vrouwen en de enorme hiaten in kennis-actie die we zien op het gebied van overleving van kinderen, de hervorming van het pensioenbeleid en de ontwikkeling van het wereldwijde immigratiebeleid , "schrijft Bloom.
"Het is gewoonweg onverantwoordelijk om niet-actief te zitten terwijl de mensheid de gevaren van demografische verandering ten volle ervaart", dringt hij aan.
Geschreven door: Catharine Paddock, PhD

Nieuwe MRI-techniek om hartpatiënten te helpen

Nieuwe MRI-techniek om hartpatiënten te helpen

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh, een Centre of Research Excellence van het British Heart Foundation (BHF), hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die in staat is om cellen in de bloedbaan te volgen, volgens een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Circulation. De techniek zou in de toekomst kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van stamcelbehandelingen te meten om beschadigd hartweefsel te herstellen, zeggen de onderzoekers.

(Health)

Meer dan 50s die genieten van het leven Meer live langer, Engeland Enquête

Meer dan 50s die genieten van het leven Meer live langer, Engeland Enquête

Senioren die van het leven genieten, leven langer, volgens een onderzoek naar veroudering in Engeland dat duizenden mensen van 50 jaar en ouder volgde gedurende een decennium. De studie onthult ook enkele belangrijke zorgen over de verouderende bevolking in het VK, met name rondom sociaal isolement. De bevindingen zijn van het meest recente rapport, deze maand gepubliceerd, van de Engelse longitudinale studie van veroudering (ELSA), geleid door University College London (UCL).

(Health)