nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.82% Hepatitis C Cure Rate behaald in Large Trial

Tot 82% van de patiënten met hepatitis C behaalde virale genezing na een behandeling van 28 weken met een combinatie van de antivirale middelen van Boehringer Ingelheim - de proteaseremmer BI 201335 en de polymeraseremmer BI 207127, volgens de resultaten van de grootste fase II-studie van interferonvrije behandeling tot op heden gemeld op de week van vandaag Internationaal levercongres 2012 (18-22 april, Barcelona, ??Spanje).
In de SOUND-C2-studie werden 362 behandelingsnaïeve patiënten gerandomiseerd voor behandeling met eenmaal daags BI 201335 plus BI 207127, met of zonder ribavirine, gedurende 16, 28 of 40 weken. Resultaten gerapporteerd tijdens een late brekende sessie toonden aan dat tot 82% van de patiënten met twee van de meest voorkomende genotypen van HCV (genotypes-1a CC en -1b) virale genezing bereikten na 28 weken behandeling. Van alle bestudeerde patiënten, inclusief patiënten met het moeilijkst te genezen type hepatitis C (genotype-1a non-CC), bereikte 68% een virale genezing.
"Deze gegevens ondersteunen de verdere evaluatie van BI 201335, BI 207127 en ribavirine als een interferonvrij regime voor de behandeling van chronische HCV-infectie", zei hoofdonderzoeker Stephan Zeuzem, hoogleraar geneeskunde aan het Johann Wolfgang Goethe University Hospital, Frankfurt, Duitsland .
De standaardbehandeling voor hepatitis C is momenteel gebaseerd op gepegyleerd interferon plus ribavirine, maar is slechts effectief bij ongeveer de helft van de patiënten met chronische ziekte en de contra-indicaties en ernstige bijwerkingen geassocieerd met interferon, waaronder depressie, bloedarmoede, leukopenie en sepsis, kunnen een behandeling tot stand brengen ondraaglijk.
"Het elimineren van interferon van HCV-behandeling is een dringende noodzaak." Het zou een enorme stap vooruit zijn patiënten vrij te maken van de bijwerkingen en langdurige behandelbetrokkenheid met interferon, "zei professor Zeuzem. "Dergelijke behandelingen zouden de impact van het leven van patiënten minimaliseren en kunnen hen aanmoedigen om te beginnen en te blijven bij de behandeling, om het uiteindelijke doel van een virologisch geneesmiddel te bereiken."
In een commentaar op de resultaten van verschillende onderzoeken met interferon-vrije regimes die tijdens de bijeenkomst werden gemeld, zei Mark Thursz, hoogleraar hepatologie aan het Imperial College London, UK, en secretaris-generaal van de Europese vereniging voor de studie van de lever: "Ik zie een zeer een rooskleurig beeld voor patiënten met hepatitis C. Gedurende de laatste 20 jaar is de behandeling geëvolueerd van gewoon interferon naar gepegyleerd interferon en vervolgens naar interferon plus ribavirine. We gaan nu een ander tijdperk in - een revolutie van de behandeling - met interferonvrije regimes. zorgen voor orale behandelingen met hoge percentages SVR [sustained virologic response]. " Hij voegde eraan toe dat de ontwikkeling van interferon-vrije regimes zou betekenen dat groepen patiënten die voorheen geen behandeling konden verdragen, nu konden worden behandeld.
Geschreven door Susan Mayor

Microfluïdum apparaat maakt eenvoudiger verzameling van zeldzame cellen mogelijk

Microfluïdum apparaat maakt eenvoudiger verzameling van zeldzame cellen mogelijk

Hoewel essentiële informatie voor het diagnosticeren en behandelen van ziekte kan worden verkregen door het scheiden van complexe mengsels van cellen, zoals die welke in een bloedmonster worden aangetroffen, kunnen onderzoekers miljarden andere cellen moeten doorzoeken om zeldzame cellen te verzamelen, zoals foetale cellen, tumor cellen of stamcellen.

(Health)

Hartstress test waarschijnlijker wanneer er financiële vergoeding is

Hartstress test waarschijnlijker wanneer er financiële vergoeding is

Artsen die vergoedingen voor technische en professionele vergoedingen ontvangen, hebben 50% tot 100% meer kans om routinematig cardiale stresstesten te ondergaan in discretionaire situaties in vergelijking met degenen die geen rekening houden met de procedures of die alleen worden vergoed voor professionele kosten, onderzoekers van Duke University Medical Centrum gerapporteerd in JAMA (Journal of the American Medical Association) Hoofdauteur, Bimal Shah, MD.

(Health)