nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Een beetje extra gewicht helpt je langer te leven

Zwaarlijvige mensen lopen veel vaker vroegtijdig om welke reden dan ook, terwijl degenen met overgewicht een lager mortaliteitsrisico door alle oorzaken hebben in vergelijking met mensen met een normaal gewicht, onderzoekers van het National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention gerapporteerd in JAMAKwestie van 2 januari 2013.
De auteurs schreven, als achtergrondinformatie in het artikel:

"Schattingen van de relatieve sterftekansen verbonden aan normaal gewicht, overgewicht en obesitas kunnen helpen om de besluitvorming in de klinische setting te informeren."

Katherine M. Flegal, Ph.D. en het team ging op zoek naar wat de relatie tussen BMI (body mass index) en sterfte door alle oorzaken zou kunnen zijn. Ze wilden ook hazard-ratio's (HR's) bieden in verband met BMI-categorieën.
In deze meta-analyse vonden ze 97 onderzoeken die voldeden aan hun criteria en meer dan 2,88 miljoen mensen en meer dan 270.000 doden omvatten. De individuen kwamen uit de VS, Europa, Mexico, India, Israël, Brazilië, Japan, Taiwan, China en Australië.
Ze berekenden de risicofactoren voor sterfte door alle oorzaken voor groep 2 en 3 obesitas (BMI van ten minste 35), graad 1 obesitas (BMI van 30 tot 34,99), obesitas in het algemeen (BMI van 30+) en overgewicht (BMI van 25 tot 29,99) en vergeleken met normaal gewicht (BMI van 18,5 tot 24,99).
De volgende sterftecijfers voor alle mortaliteitsrisico's werden berekend (vergeleken met personen met een normaal gewicht):
  • Overgewicht - 6% minder risico op overlijden
  • Algeheel obesitas (alle graden) - 18% hoger risico op overlijden
  • Zwaarlijvigheidsgraad 1 - geen significant verschil in algeheel risico op overlijden
  • Obesitascijfers 2 en 3 - 29% hoger risico op overlijden
Het feit dat obesitas graad 1 niet gekoppeld is aan een significant hoger risico op overlijden in vergelijking met mensen met een normaal gewicht, suggereert dat de doorgaans veronderstelde hogere sterftecijfers die momenteel geassocieerd zijn met obesitas te wijten is aan de hogere BMI-waarden (hogere obesitasgraden).
De auteurs zeggen dat hun resultaten consistent zijn met bevindingen die zijn gerapporteerd in andere onderzoeken die een lagere sterfte vertoonden bij mensen met overgewicht en matig overgewicht.
De auteurs schreven:
"Mogelijke verklaringen zijn eerdere presentatie van zwaardere patiënten, grotere kans op optimale medische behandeling, cardioprotectieve metabole effecten van verhoogd lichaamsvet en voordelen van hogere metabole reserves."

Geschreven door Christian Nordqvist

Onderzoek naar anticonceptie voor mannen gaat in nieuwe richting

Onderzoek naar anticonceptie voor mannen gaat in nieuwe richting

Een succesvolle test bij muizen van een molecule die de bloed-sperma-barrière kan passeren en een omkeerbaar anticonceptief effect bij mannen kan hebben, heeft de zoektocht naar een niet-hormonale mannelijke anticonceptiepil in een nieuwe richting gezet, naar aanleiding van de resultaten van een nieuw Amerikaans onderzoek dat gerapporteerd is online in het tijdschrift Cell op donderdag.

(Health)

Longkanker screening voor zware rokers aanbevolen

Longkanker screening voor zware rokers aanbevolen

Mensen die dertig jaar lang ten minste een pakje hebben gerookt, moeten een longkankeronderzoek ondergaan, meldde de American Cancer Society vandaag in zijn richtlijnen voor longkankeronderzoek. De American Cancer Society zegt dat artsen die toegang hebben tot hoogtechnologische apparatuur voor het screenen van longkanker, evenals behandelingscentra, moeten praten met hun gezonde patiënten die al minstens drie decennia lang zwaar aan het roken zijn om hun longen te laten controleren.

(Health)