nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Een beetje extra gewicht helpt je langer te leven

Zwaarlijvige mensen lopen veel vaker vroegtijdig om welke reden dan ook, terwijl degenen met overgewicht een lager mortaliteitsrisico door alle oorzaken hebben in vergelijking met mensen met een normaal gewicht, onderzoekers van het National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention gerapporteerd in JAMAKwestie van 2 januari 2013.
De auteurs schreven, als achtergrondinformatie in het artikel:

"Schattingen van de relatieve sterftekansen verbonden aan normaal gewicht, overgewicht en obesitas kunnen helpen om de besluitvorming in de klinische setting te informeren."

Katherine M. Flegal, Ph.D. en het team ging op zoek naar wat de relatie tussen BMI (body mass index) en sterfte door alle oorzaken zou kunnen zijn. Ze wilden ook hazard-ratio's (HR's) bieden in verband met BMI-categorieën.
In deze meta-analyse vonden ze 97 onderzoeken die voldeden aan hun criteria en meer dan 2,88 miljoen mensen en meer dan 270.000 doden omvatten. De individuen kwamen uit de VS, Europa, Mexico, India, Israël, Brazilië, Japan, Taiwan, China en Australië.
Ze berekenden de risicofactoren voor sterfte door alle oorzaken voor groep 2 en 3 obesitas (BMI van ten minste 35), graad 1 obesitas (BMI van 30 tot 34,99), obesitas in het algemeen (BMI van 30+) en overgewicht (BMI van 25 tot 29,99) en vergeleken met normaal gewicht (BMI van 18,5 tot 24,99).
De volgende sterftecijfers voor alle mortaliteitsrisico's werden berekend (vergeleken met personen met een normaal gewicht):
  • Overgewicht - 6% minder risico op overlijden
  • Algeheel obesitas (alle graden) - 18% hoger risico op overlijden
  • Zwaarlijvigheidsgraad 1 - geen significant verschil in algeheel risico op overlijden
  • Obesitascijfers 2 en 3 - 29% hoger risico op overlijden
Het feit dat obesitas graad 1 niet gekoppeld is aan een significant hoger risico op overlijden in vergelijking met mensen met een normaal gewicht, suggereert dat de doorgaans veronderstelde hogere sterftecijfers die momenteel geassocieerd zijn met obesitas te wijten is aan de hogere BMI-waarden (hogere obesitasgraden).
De auteurs zeggen dat hun resultaten consistent zijn met bevindingen die zijn gerapporteerd in andere onderzoeken die een lagere sterfte vertoonden bij mensen met overgewicht en matig overgewicht.
De auteurs schreven:
"Mogelijke verklaringen zijn eerdere presentatie van zwaardere patiënten, grotere kans op optimale medische behandeling, cardioprotectieve metabole effecten van verhoogd lichaamsvet en voordelen van hogere metabole reserves."

Geschreven door Christian Nordqvist

Gelukkiger tieners verdienen meer geld als volwassenen

Gelukkiger tieners verdienen meer geld als volwassenen

Gelukkige adolescenten zijn meer kans om rijke volwassenen te worden dan tieners die geen gelukkige jeugd hebben, volgens een recente studie uitgevoerd door onderzoekers van University College London en gepubliceerd in PNAS (Proceedings of the National Academy Of Sciences). Gegevens van 15.000 tieners en jonge volwassenen in de Verenigde Staten.

(Health)

Plannen van de Health Secretary om het hoge sterftecijfer van de Britse cardiovasculaire ziekte aan te pakken

Plannen van de Health Secretary om het hoge sterftecijfer van de Britse cardiovasculaire ziekte aan te pakken

Gezondheidssecretaris Jeremy Hunt heeft zojuist aangekondigd dat het VK een nieuw plan voor de aanpak van hart- en vaatziekten (CVD) ontwikkelt, dat in de komende jaren tot 30.000 levens kan redden. Het VK zit achter veel andere westerse landen bij het beheer van hart- en vaatziekten. Jeremy Hunt zei dat hij hoopt dat te veranderen, omdat hij ernaar streeft om de levensverwachting in Engeland tot een van de top in Europa te maken.

(Health)