nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Depressed People's Brains Process Feelings Of Hate Differently

Het menselijk brein Hate Circuit lijkt te zijn ontkoppeld door depressie, rapporteerden onderzoekers van de University of Warwick in het tijdschrift Moleculaire psychiatrie. Met andere woorden, het brein van veel mensen met een depressie lijkt haat anders te verwerken, vergeleken met mensen zonder depressie.
Professor Jianfeng Feng en het team gebruikten magnetische resonantie beeldvorming (MRI) om activiteit in de hersenen van 23 vrouwelijke en 16 mannelijke patiënten met gediagnosticeerde klinische depressie te scannen en vergeleken hun bevindingen met 14 vrouwelijke en 23 mannelijke "controles" (mensen zonder depressie).
Ze ontdekten dat de fMRI-scans aanzienlijke verschillen vertoonden in de hersenschakelingen van depressieve personen en de controles. De ontkoppeling van de "haatcircuit" met betrekking tot de superieure gyrus, insula en putamen was vooral merkbaar, schreven de auteurs.
Andere verschillen tussen de twee groepen omvatten circuits die verband houden met beloning en emotie, risico- en actie-reacties, aandacht en geheugenverwerking.
Professor Semir Zeki, van UCL (University College London), identificeerde voor het eerst het haatcircuit in 2008 - hij beschreef het als een circuit dat drie regio's in de hersenen lijkt te verbinden; de superieure frontale gyrus, insula en putamen. Onderdeel van dat onderzoek was het tonen van deelnemersfoto's van mensen waarvan ze zeiden dat ze een hekel hadden.
In deze laatste studie ontdekten de wetenschappers dat voor een aanzienlijk aantal patiënten met depressie die werden onderzocht door fMRI, deze haatcircuits ontkoppeld waren geraakt (gescheiden, ontkoppeld). Deze depressieve personen hadden ook andere hersencircuitonderbrekingen ervaren, zoals die in verband met aandacht en geheugenverwerking, beloning en emotie, en risico en actie.
Ze ontdekten dat ze bij de patiënten met een depressie die ze onderzochten:

  • Er was een kans van 92% dat hun haatcircuits ontkoppeld waren
  • Er was een kans van 92% dat hun Risk / Action Circuit werd ontkoppeld
  • Er was een kans van 82% dat hun Emotie / Beloningscircuit ontkoppeld was
Professor Jianfeng Feng zei:

"De resultaten zijn duidelijk, maar op het eerste gezicht zijn ze verwarrend, omdat we weten dat depressie vaak wordt gekenmerkt door intense zelfhaat en er is geen duidelijke aanwijzing dat depressieven minder geneigd zijn anderen te haten.
Een mogelijkheid is dat de ontkoppeling van dit haatcircuit in verband kan worden gebracht met een verminderd vermogen om sociale of andere situaties te beheersen en te leren die gevoelens van haat jegens zichzelf of anderen teweegbrengen. Dit zou op zijn beurt kunnen leiden tot het onvermogen om op passende wijze om te gaan met gevoelens van haat en een verhoogde kans op zowel ongecontroleerde zelfhaat als terugtrekking uit sociale interacties.
Het kan zijn dat dit een neurologische indicatie is die normaler is om gelegenheid te hebben om anderen te haten dan om onszelf te haten. '

Geschreven door Christian Nordqvist

Elacytarabine gecombineerd met Idarubicine-veelbelovend voor patiënten met vroege fase AML - fase II-studie

Elacytarabine gecombineerd met Idarubicine-veelbelovend voor patiënten met vroege fase AML - fase II-studie

Het Noorse bedrijf, Clavis Pharma ASA, heeft veelbelovende tussentijdse resultaten met betrekking tot de werkzaamheid aangekondigd uit haar klinische Fase II-onderzoek met elacytarabine in combinatie met idarubicine bij patiënten met acuut myeloïde lymfoom (AML) die cytarabine (ara-C) -bevattende eerste-gangen chemotherapie hebben gefaald. Elacytarabine is een nieuwe gepatenteerde lipide-geconjugeerde vorm van het cytacarabine tegen kanker, gecreëerd door Clavis Pharma met behulp van de Lipid Vector Technology (LVT).

(Health)

Het voorspellen van de bloedtest van Alzheimer Bijna 100% nauwkeurig

Het voorspellen van de bloedtest van Alzheimer Bijna 100% nauwkeurig

Een nieuwe bloedtest voor de ziekte van Alzheimer is 96% nauwkeurig bij het identificeren van de ziekte en kan deze misschien zelfs detecteren voordat symptomen zoals geheugenverlies (dementie) zich ontwikkelen. Naar schatting 5,4 miljoen Amerikanen hebben de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, volgens de Alzheimer's Association.

(Health)