nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Hoe reageren Europeanen op de manier waarop ze moeten eten?

Als onderdeel van het grotere EATWELL-project, dat gericht is op effectieve beleidsinterventies om gezonde voeding voor iedereen in de EU te bevorderen, is het EATWELL-onderzoek een internationaal onderzoek op basis van steekproeven van meer dan 3.000 computerondersteunde webinterviews die de publieke acceptatie van voedingsbeleid in het VK, Italië, België, Denemarken en Polen, afhankelijk van leeftijd, economische welvaart, politieke opvattingen, obesitas-attributies en de betalingsbereidheid voor dergelijk beleid. Dr. Mario Mazzocchi presenteerde de voorlopige onderzoeksresultaten van het project, dat werd gefinancierd door de Europese Commissie, op 27 oktober aan de universiteit van Bologna tijdens de elfde FENS European Nutrition Conference in Madrid.
Volgens Dr Mazzocchi:

"De twee beleidsacties die het meest worden geaccepteerd, zijn de verbetering van de voedingseducatie op scholen en de etikettering van voedingswaarde-etikettering, terwijl de minst geaccepteerde beleidsmaatregelen de beheersing van de voedingswaarde van maaltijden op de werkplek en de introductie van reclame- en reclameverboden voor volwassenen zijn."

De manier waarop mensen waarnemen wat obesitas veroorzaakt, is van groot belang bij het uitleggen van de ondersteuning van gezond eetbeleid. Onderzoekers ontdekten dat de meest geaccepteerde oorzaak bij alle respondenten werd gerapporteerd als obesitas vanwege een gebrek aan persoonlijke wilskracht om voedselgewoonten en lichaamsbeweging te veranderen. De op één na belangrijkste waargenomen oorzaak was 'verdisconteren', of de neiging om te bezwijken voor onmiddellijke bevrediging in plaats van na te denken over toekomstige gezondheidsimplicaties. De onderzoekers ontdekten dat degenen die externe factoren de schuld geven van obesitas meer steun bieden dan degenen die de schuld leggen op persoonlijke factoren.
Ze ontdekten dat de ondersteuning voor voedingsbeleid stijgt met de leeftijd en het fysieke activiteitenniveau en dat de economische welvaart lager is. Personen met een hoger dan gemiddeld alcoholgebruik zijn ook minder geneigd om ondersteunend te zijn, vergelijkbaar zijn mensen die uit eten gaan in fastfoodrestaurants of mensen die regelmatig bereide maaltijden nuttigen. De onderzoekers ontdekten dat politieke opvattingen ook de acceptatie lijken te beïnvloeden, waarbij conservatieve politieke opvattingen gekoppeld zijn aan lagere steunniveaus in termen van reclamevoorschriften en informatiemaatregelen. Op het gebied van fiscale maatregelen zijn 'left-of-center'-individuen substantieel meer ondersteunend.

De onderzoekers zagen grote verschillen tussen landen wat betreft het accepteren van voedingsbeleid. Volgens Dr Mazzocchi:
"Denemarken is het meest ondersteunend voor fiscale interventies, en is ook meer bereid om te betalen voor een gezond voedingsbeleid in het algemeen, minder dan 16% van de Deense burgers zou zich verzetten tegen een belastingstijging om acties voor gezond eten te financieren, en de meesten zijn bereid een bescheiden bedrag te accepteren. hogere belastingen om maatregelen te financieren zoals prijssubsidies voor gezond voedsel, gratis thuisbezorging voor ouderen en onderwijsmaatregelen ".

Andere landen bleken de voorkeur te geven aan minder gezond eetbeleid en lagere belastingen.
Geschreven door Petra Rattue

Slaapproblemen? Een pil nemen of alcohol drinken is misschien niet de beste optie

Slaapproblemen? Een pil nemen of alcohol drinken is misschien niet de beste optie

Volgens een nieuw onderzoek van experts van Ryerson University, gepubliceerd in het decembernummer van Gedragstherapie, is het nemen van een slaappil of alcohol drinken misschien niet de meest effectieve manier om op de lange termijn een betere nachtrust te krijgen voor mensen die lijden aan slapeloosheid. Heather Hood, een promovendus in de klinische psychologie en hoofdonderzoeker van de studie, zegt: "Slechte slapers die zich bezighouden met wat we 'veiligheidsgedragingen' noemen, zoals het nemen van slaapmedicatie of het drinken van alcohol, verstoren op den duur hun slaap.

(Health)

Drug voor Alzheimer, Parkinson en MS toont belofte

Drug voor Alzheimer, Parkinson en MS toont belofte

Een "one-size-fits-all" nieuwe klasse van geneesmiddelen die zich op een bepaald type hersenontsteking richt, toont een vroege belofte voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose en traumatisch hersenletsel. Een preklinisch onderzoek dat deze week in het Journal of Neuroscience wordt gepubliceerd, toont aan dat één van de geneesmiddelen gestopt met gefokt muizen de ziekte van Alzheimer heeft laten ontwikkelen.

(Health)