nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Incidentie van DVT na chirurgie laag bij gebruik van preventieve stappen, maar de meeste gevallen zijn gekoppeld aan kathetergebruik

Een rapport dat eerst online is gepubliceerd Archives of Surgery, een van de JAMA / Archives tijdschriften suggereren dat de incidentie van diepe veneuze trombose (DVT) na algemene chirurgische operaties laag lijkt te zijn wanneer preventieve stappen worden ondernomen, maar de meeste gevallen die voorkomen, worden gediagnosticeerd in de klinische setting en de meeste zijn geassocieerd met kathetergebruik.
Volgens achtergrondinformatie in het artikel, tenzij er beschermende stappen (profylaxe) worden genomen, treedt DVT op bij maximaal 40 procent van de algemene chirurgiepatiënten met een bijbehorend overlijdensrisico van 1 procent van een bloedstolsel dat zich in een diepe ader vormt. In het verleden waren sommige chirurgen terughoudend om anticoagulantia (antistolling) medicijnen te gebruiken ter bescherming tegen DVT vanwege angst voor bloedingen, maar recent onderzoek geeft aan dat profylaxe verband houdt met aanzienlijke reducties in DVT en lage percentages van ernstige bloedingen. De auteurs schrijven:

"Er zijn weinig gegevens over de specifieke kenmerken van DVT-vorming wanneer algemene chirurgische patiënten voldoende profylaxe krijgen."

Brian R. Smith, M.D., en collega's van de afdeling Chirurgie van de Universiteit van Californië, Irvine Medical Center, Orange, Californië, analyseerden gegevens van januari 2008 tot december 2009 verkregen van het National Surgical Quality Improvement Program. Voor de studie evalueerden onderzoekers medische dossiers om vast te stellen of een centrale katheter aanwezig was, de locatie van DVT, de tijd van diagnose van de indexoperatie, of DVT werd geassocieerd met stolsels in de longen (longembolie) en hoeveel sterfgevallen heeft plaatsgevonden.
Gedurende de gehele onderzoeksperiode ontwikkelden 35 patiënten (1,6 procent) van een totaal van 2189 patiënten die algemene operaties ondergingen (waaronder operaties van de pancreas, slokdarm, maag, darmen, colon en rectum, evenals andere lichaamsdelen) DVT. De meerderheid van de gevallen (94,3 procent) werd ontdekt vanwege de patiënten met DVT-symptomen; de rest werd gedetecteerd via routinematige screening.

Het aantal patiënten dat DVT van de bovenste extremiteit ontwikkelde (40 procent) of DVT met lagere extremiteiten (45,7 procent) was vergelijkbaar, met 14,3 procent van de patiënten die DVT ontwikkelden in beide gebieden.
DVT werd gediagnosticeerd op een gemiddelde tijd van 8,6 dagen na de operatie waarbij 83 procent van DVT werd gediagnosticeerd in de klinische setting. 60 procent van de patiënten ontwikkelde DVT gekoppeld aan katheters, terwijl 62,9 procent van de patiënten leden aan DVT vanwege andere onderliggende gezondheidsproblemen waaronder longembolie bij 11,4 procent.

Het sterftecijfer was 14,2 procent na 30 dagen en onderzoekers stelden tijdens de onderzoeksperiode een gemiddelde naleving van 93 procent van de profylaxecriteria vast.
In een afsluitende verklaring zeggen de auteurs:
"De incidentie van DVT na algemene chirurgische ingrepen is laag, met de meeste gevallen gediagnosticeerd als intramuraal. Met meer dan de helft van de DVT's wordt veroorzaakt door centrale katheters, moet bij inspanningen voor DVT-preventie meer aandacht worden besteed aan de behoefte aan centrale katheters, inclusief de duur van de behandeling van centrale katheters, en overweging van het toegevoegde gebruik of misschien hogere dosis van anticoagulatie wanneer centrale katheters aanwezig zijn. "

Geschreven door Petra Rattue

Depressie Verdubbelt het risico op een beroerte bij vrouwen van middelbare leeftijd

Depressie Verdubbelt het risico op een beroerte bij vrouwen van middelbare leeftijd

Depressie verdubbelt het risico op een beroerte bij vrouwen van middelbare leeftijd, volgens een nieuw onderzoek in Stroke: Journal of the American Heart Association. Het onderzoek, een 12-jarig onderzoek van 10.547 Australische vrouwen tussen de 47 en 52 jaar oud, toonde aan dat depressieve vrouwen een 2,4 keer hogere kans op een beroerte hadden dan degenen die geen depressie leden.

(Health)

Nieuwe hulpmiddelen en initiatieven aangekondigd door de centra voor Medicare & Medicaid-services

Nieuwe hulpmiddelen en initiatieven aangekondigd door de centra voor Medicare & Medicaid-services

CMS (Centre for Medicare & Medicaid Services) zegt dat er een nieuwe tool is gericht op patiënten en zorgverleners, evenals enkele andere initiatieven die consumenten helpen weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun gezondheidszorg. CMS voegt hieraan toe dat het de zorgkwaliteit in Amerikaanse artsenpraktijken, verpleeghuizen en ziekenhuizen zou moeten verbeteren.

(Health)