nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Longontsteking Patiënten met hoge glucosespiegels met een groter risico op overlijden

Door de gemeenschap verworven longontsteking is een van de belangrijkste infectieziekten in ontwikkelde landen en is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Nu hebben onderzoekers ontdekt dat patiënten zonder al bestaande diabetes die hyperglycemie hebben bij opname in het ziekenhuis met een in de gemeenschap verworven pneumonie, een significant groter risico op overlijden hebben dan patiënten met normale glucosespiegels bij opname.
Bevindingen uit de studie, gepubliceerd in British Medical Journal (BMJ), geven aan dat deze patiënten wellicht een geïntensiveerde zorg nodig hebben om hun risico op overlijden te verminderen.

Hoewel sommige studies vermelden dat er een verband bestaat tussen hyperglycemie en mortaliteit door longontsteking, laten de resultaten van andere onderzoeken geen duidelijke associatie zien.
Om te bepalen of glucosespiegels (of reeds bestaande diabetes) nadelige resultaten voorspellen bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumonie in de gemeenschap, onderzocht een team van Europese onderzoekers 6.891 patiënten die in 2003 en 2009 waren opgenomen in ziekenhuizen en privépraktijken met door de gemeenschap verworven pneumonie. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
De onderzoekers maten de ernst van pneumonie van patiënten met behulp van een standaardtest die bekend staat als de CRB-65-score en registreerden informatie over hun leeftijd, geslacht, comorbiditeit en de huidige rookstatus. Dood na 28, 90 en 180 dagen werd berekend op basis van de bloedsuikerspiegel bij opname in het ziekenhuis.
Bij alle patiënten vond het team dat hyperglycemie was gekoppeld aan verhoogde mortaliteit na 28 en 90 dagen. Bovendien waren degenen met hyperglycemie bij opname aanzienlijk meer kans om te overlijden dan patiënten met normale suikergehalten bij opname. Volgens de onderzoekers nam het risico op sterfte toe naarmate het glucosegehalte van de opname toenam.

Het team ontdekte dat patiënten met diabetes na 90 dagen het hoogste sterftecijfer (14%) hadden, ongeacht hun suikergehalte bij opname, patiënten zonder diabetes maar met hyperglycemie bij opname hadden een sterftecijfer van 10% en patiënten zonder diabetes en normale glucosespiegels had het laagste percentage (3%).
De onderzoekers legden uit: "De sterfte begint te stijgen op slechts licht verhoogde niveaus die onder de gedefinieerde drempel voor openlijke diabetes blijven."
Verder merken ze op dat het testen en monitoren van glucose nadat patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen van vitaal belang zijn om diabetes te diagnosticeren en om latere complicaties te voorkomen.
Geschreven door Grace Rattue

"Rebooten" MS-medicijn slaagt in onderzoeken

"Rebooten" MS-medicijn slaagt in onderzoeken

Twee fase 3-studies van een geneesmiddel voor de behandeling van multiple sclerose (MS) dat het immuunsysteem "herstart", toonden aan dat het effectief was bij patiënten die niet reageerden op eerstelijnsbehandeling: het verminderde het risico op invaliditeit en krimpen van de hersenen. Rapporterend in het 1 november nummer van The Lancet beschrijven de onderzoekers hoe alemtuzumab (commercieel bekend als Lemtrada), eerder gebruikt om een ??type leukemie te behandelen, in staat was om mensen met vroege MS te helpen die terugvallen op eerdere behandelingen, evenals patiënten die nog geen behandeling ontvangen.

(Health)

Chicken Pox Parties is "Middeleeuwen Vigilante Vaccinatie"

Chicken Pox Parties is "Middeleeuwen Vigilante Vaccinatie"

Als u denkt dat het kopen van een lollipop besmet met speeksel van afzenders van wie de kinderen besmet zijn, uw kinderen beschermt tegen waterpokken, denk dan nog maar eens - omdat het waarschijnlijk niet zal. Meer waarschijnlijk, zult u hen blootstellen aan meer ernstige infecties, zoals hepatitis. Een Amerikaanse advocaat in Nashville, Jerry Martin, zei dat het niet alleen onveilig is om dergelijke besmettelijke items te mailen, het is ook illegaal.

(Health)