nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Onderzoekers zoeken gen achter de misvorming van Elephant Man

Onderzoekers hebben een genvariant in het zeldzame weefsel- en botovergroeiziekte Proteus-syndroom geïdentificeerd die de oorzaak kan bevestigen van de ernstige misvorming die door 'Elephant Man' is ondergaan, een negentiende-eeuwse Engelsman waarvan deskundigen denken dat deze de ziekte heeft gehad. Met de naam AKT1 kan het gen een doelwit zijn voor toekomstige therapieën, en hoop brengen aan patiënten en hun families. Je kunt een wetenschappelijk artikel lezen over de ontdekking ervan in het vroege online nummer 27 juli van de New England Journal of Medicine.
De studie werd geleid door het National Human Genome Research Institute (NHGRI), onderdeel van de National Institutes of Health, in de Verenigde Staten. Directeur NHGRI, Dr. Eric D. Green, vertelde de pers dat:
"Deze studie lost een ontmoedigende uitdaging in de klinische genetica op en biedt hoop voor patiënten met het Proteus-syndroom."
"Deze zeldzame aandoening staat al tientallen jaren centraal in nieuwsgierigheid en medische observatie, maar is tot nu toe nooit biologisch verklaard." Met de hier gerapporteerde analyse hebben patiënten en gezinnen die met deze aandoening worden geconfronteerd, hoop op toekomstige therapieën. "
Proteus syndroom is een zeldzame aandoening waarbij weefsel en botten enorm buiten proportie groeien (Proteus is de naam van de Griekse god die zijn vorm kon transformeren). Het is zo zeldzaam dat er naar schatting maar 500 mensen over de hele wereld met de aandoening zijn, hoewel het meer zou kunnen zijn, omdat de aandoening heel moeilijk te diagnosticeren is.
In deze studie ontdekten de onderzoekers dat een enkele "puntmutatie" in het DNA van het AKT1-gen de sporadische weefselgroei activeert die het Proteus-syndroom kenmerkt. Een puntmutatie is het equivalent van het spelling van een woord anders in een groot tekstvolume.
Het Proteus-syndroom kwam in de jaren tachtig onder de aandacht via de film "The Elephant Man" van Davind Lynch, waar John Hurt de rol speelt van Joseph (genaamd John in de film) Merrick, een zwaar misvormde Londoner die het optreden in een Victoriaanse freakshow ontdekte.
Experts geloven dat Merrick de stoornis heeft gehad en het team achter deze studie is van plan DNA te testen dat uit zijn skelet is hersteld om erachter te komen. Merrick stierf in 1890 in wat nu het Royal London Hospital is, waar zijn skelet bewaard is gebleven als onderdeel van de pathologiecollectie van het ziekenhuis.
Maar dat zal niet eenvoudig zijn, vanwege iets heel zeldzaams bekend als "genetisch mozaïek", waarvan de AKT1-mutatie een voorbeeld is. In het genetisch mozaïekisme herbergt het individu in essentie twee genomen, zodanig dat een subset van de cellen van het lichaam een ??ander genoom heeft dan de rest. De AKT1-mutatie achter het Proteus-syndroom zit in het ene genoom, maar niet in het andere, dus als u biopsiemonsters van een persoon met het Proteus-syndroom hebt genomen, kunt u onbedoeld alleen cellen met het genoom zonder de mutatie nemen en concluderen dat het niet aanwezig was.
De AKT1-mutatie in het Proteus-syndroom treedt spontaan op tijdens de ontwikkeling van het embryo. Het is niet zoals genen die erfelijke ziekten veroorzaken, waarbij de mutatie wordt doorgegeven via het sperma of het ei. Ook hangt de ernst van de ziekte af van het moment waarop de "spellingsfout" optreedt in een enkele cel in het embryo. Alle cellen stammen af ??van die cel en nemen dan de mutatie over, en zo komt het individu terecht met twee genomen: de 'normale' en die met de mutatie.
Wanneer een baby met de AKT1-mutatie wordt geboren, zal hij of zij aanvankelijk normaal lijken, maar gedurende de eerste twee levensjaren zullen de symptomen van het Proteus-syndroom zichzelf gaan vertonen, aangezien steeds meer cellen met de mutatie delen naar groei "regels" die niet lijken op die van de cellen die het "normale" genoom dragen. Zo zullen sommige delen van het lichaam van het kind beginnen te groeien en vervormen, soms massaal buiten proportie, terwijl de rest van het lichaam normaal groeit. Dit wordt erger naarmate de persoon ouder wordt en maakt hem ook kwetsbaarder voor tumoren.
Tot nu toe was de enige manier om het syndroom te diagnosticeren, het observeren van deze tekenen en symptomen. Evenals abnormale groei, veroorzaakt de aandoening huidletsels en verdikking van de voetzolen. Sommige patiënten ontwikkelen ook neurologische problemen, sommige hebben mentale retardatie, sommige kunnen hun gezichtsvermogen verliezen.
Senior auteur dr. Leslie Biesecker, hoofd van Genetic Diseases Research bij NHGRI, zei dat ze grote moeite hebben met het diagnosticeren van het Proteus syndroom, maar deze moleculaire ontdekking zou de diagnoses objectiever moeten helpen uitvoeren, vooral bij patiënten met "verwarrende vormen van overgroei".
Voor het onderzoek scanden Biesecker en zijn collega's de "exomen" van zeven patiënten met het Proteus-syndroom. Het exoom is dat deel van het genoom dat de eiwitproductie reguleert en bevat minder dan 2% van de 3 miljard "letters" in de "tekst" van een volledig genoom, waardoor het zoeken naar een enkele genmutatie veel gemakkelijker wordt.
Toen ze de AKT1-mutatie vonden, bevestigden ze die door nog eens 20 getroffen patiënten te scannen en lieten zien dat deze in meer dan 90% van hen aanwezig was. De onderzoekers vermoeden echter dat degene die de mutatie niet lijken te dragen, het eigenlijk kunnen hebben, maar op een laag niveau, of misschien vanwege het genetische mozaïekisme, de weefselmonsters die ze gaven toevallig alleen cellen bevatten met de "normale" "genoom.
Ze hebben dit ook andersom getest: door mensen te bemonsteren zonder het syndroom. In een willekeurige studiepopulatie van meer dan 400 individuen, bleek niet één de AKT1-mutatie te dragen. En evenmin was het aanwezig in duizenden DNA-sequenties die zijn opgeslagen in openbare genoomonderzoeksdatabases.
Het gen AKT1 is een oncogen waarvan bekend is dat het ongecontroleerde groei van kanker veroorzaakt.De mutatie die aanwezig is in het Proteus-syndroom maakt deel uit van een cascade van mutaties die metastase bevorderen, waarbij kankercellen migreren van de primaire tumor naar nieuwe tumoren in andere delen van het lichaam. AKT1-mutaties zijn gevonden bij ongeveer 2% van de kankers.
Biesecker zei dat als de mutatie die optreedt bij het Proteus syndroom heel vroeg in de ontwikkeling van het embryo zou optreden, het zoveel cellen in het lichaam zou aantasten dat het onwaarschijnlijk is dat iemand lang kan overleven.
De onderzoekers ontdekten dat de AKT1-mutatie in het Proteus-syndroom een ??versneller is van de celgroei. Het stoppen van zijn activiteit zou dan de overgroei-activiteit van het eiwit moeten stoppen.
Biesecker zei:
"We hebben nu een betere kans om een ??medicijn te maken of te vinden dat deze overgroei kan stoppen en het vroeg in de ziekteprogressie kan gebruiken."
"Een factor in ons voordeel is dat het veel gemakkelijker is om een ??medicijn te vinden dat de activiteit van een eiwit remt, wat we willen doen met AKT in het Proteus syndroom, dan om een ??eiwit te activeren," legde hij uit.
"A Mosaic Activating Mutation in AKT1 Associated with the Proteus Syndrome."
Marjorie J. Lindhurst, Julie C. Sapp, Jamie K. Teer, Jennifer J. Johnston, Erin M. Finn en anderen.
NEJM, online eerst 27 juli 2011; doi: 10,1056 / NEJMoa1104017
Link naar artikel
Extra bron: NIH.
Geschreven door: Catharine Paddock, PhD

Massa-bijeenkomsten - Bestrijding van Heath Security en andere risico's

Massa-bijeenkomsten - Bestrijding van Heath Security en andere risico's

De zesde en laatste paper van de Lancet Infectious Diseases Series over massabijeenkomsten (MG's) roept op tot actie om de voordelen voor de volksgezondheid vast te stellen en te bereiken die bereikt kunnen worden door de gezondheidsbeveiliging en andere gezondheidsrisico's bij massabijeenkomsten (MG's) te confronteren. Verschillende onderzoeksprioriteiten worden in dit document benadrukt om ervoor te zorgen dat effectieve beleidslijnen worden ontwikkeld voor de planning van dergelijke evenementen.

(Health)

Fibromyalgie Risico groter bij vrouwen met slechte slaapgewoonten

Fibromyalgie Risico groter bij vrouwen met slechte slaapgewoonten

Noorse onderzoekers hebben een verband vastgesteld tussen slaapstoornissen en een verhoogd risico bij vrouwen die fibromyalgie ontwikkelen (langdurige lichaamsbreed pijn en gevoeligheid in de spieren, gewrichten, pezen en andere zachte weefsels). Het risico op het ontwikkelen van het syndroom nam toe met de ernst van slaapproblemen en de associatie was sterker bij vrouwen van middelbare leeftijd en ouder in vergelijking met jongere vrouwen.

(Health)