nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.



Risico van beroerte aangetroffen bij pre-diabetische patiënten

Volgens een studie die online is gepubliceerd in British Medical Journal (BMJ)personen met een pre-diabeticum hebben mogelijk een verhoogd risico op een beroerte.
Bijna alle mensen die aan diabetes type 2 lijden, hadden eerst een pre-diabetes. Pre-diabetes wordt gekenmerkt door hogere dan normale bloedglucosewaarden. In het Verenigd Koninkrijk worden naar schatting 7 miljoen mensen getroffen door de aandoening en 79 miljoen mensen in de Verenigde Staten.
Net als mensen met diabetes type 2 lopen personen met pre-diabetes risico op hoge cholesterol, obesitas en hypertensie. Onderzoekers weten echter niet hoe pre-diabetes het risico op een toekomstige beroerte beïnvloedt.
Om de associatie tussen het risico van beroerte en pre-diabetes te onderzoeken, analyseerden onderzoekers van de University of California de resultaten van 15 studies waaraan 760.925 deelnemers deelnamen. Het team hield rekening met andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals levensstijl en gewicht.
Volgens de onderzoekers lijkt de associatie afhankelijk te zijn van de definitie van pre-diabetes. Pre-diabetes wordt meestal gekenmerkt als verminderde nuchtere glucose (verhoogde bloedglucosespiegels na 12 uur vasten). Een bereik van 70,2 tot 100 mg / dl is normaal, terwijl een niveau van 100 tot 126 mg / dl wordt beschouwd als een teken van pre-diabetes.
Het team ontdekte dat pre-diabetes op basis van de American Diabetes Association (ADA) -definitie uit 1997 van 110 tot 125 mg / dl een verhoogd risico op beroerte van 21% met zich meebracht.
Pre-diabetes werd echter in 2003 opnieuw gedefinieerd door de ADA als een verstoorde nuchtere glucose van 100 tot 125 mg / dL. De onderzoekers ontdekten dat in studies die deze definitie gebruikten, er geen verhoogd risico op een beroerte was.
Volgens het team kunnen deze bevindingen erop wijzen dat het risico op een beroerte alleen begint te stijgen bij of boven een nuchtere glucosespiegel van 110 mg / dL.

De onderzoekers merken op dat de kwaliteit van het bewijs variabel was en dat er mogelijk andere factoren zijn die deze resultaten verklaren.
Zij concluderen dat personen een "bescheiden hoger risico op toekomstige beroerte" hadden als hun nuchtere glucose 110 tot 125 mg / dL was. Echter, degenen met de definitie van de ADA voor 2003 (100 tot 125 mg / dL) hebben geen verhoogd risico.
Personen met pre-diabetes "moeten zich ervan bewust zijn dat ze een verhoogd risico hebben op een toekomstige beroerte", zeggen de onderzoekers, en dat deze mensen een gezonde levensstijl moeten aannemen en hun gewicht moeten beheersen om dit risico te verminderen.
In een bijbehorend rapport merkt Dr. Jonathan Treadwell, van het ECRI Institute in Philadelphia, op dat het onmogelijk is om de exacte grootte van de associatie te bepalen vanwege niet-gemeten factoren, zoals hypertensie, leeftijd en obesitas. Verder stelt hij dat de studie "te simpel" is om te categoriseren of een individu pre-diabetes, diabetes en geen diabetes heeft. Treadwell prijst Lee's studie echter omdat hij denkt "buiten de kaders van wat meta-analyse kan bereiken", en merkt op dat "de klinische vraag de onderzoeksmethoden moet stimuleren".
Geschreven door Grace Rattue

Tieners worden dronken op vloeibare handdesinfecterende middelen

Tieners worden dronken op vloeibare handdesinfecterende middelen

Los Angeles meldkamers melden een groeiend aantal tieners die dronken zijn na het drinken van goedkope vloeibare handdesinfectie. De handdesinfecterende middelen, die meer dan 60% ethylalcohol bevatten en een 120-proof vloeistof kunnen maken, worden een steeds populairder wordende manier om dronken te worden. Volgens de Los Angeles Times zijn zes tieners naar verluidt meegenomen naar spoedeisende hulp in de San Fernando Valley en behandeld voor alcoholvergiftiging na het drinken van handdesinfecterende middelen.

(Health)

Doden van kanker zouden in 2030 met 17% afnemen

Doden van kanker zouden in 2030 met 17% afnemen

Volgens het nieuwe rapport van Cancer Research UK zal het sterftecijfer van kanker in 2030 met 17% (16,8) in het VK dalen. Dit nieuwe onderzoek valt samen met een studie van februari van dit jaar, waaruit bleek dat in 2012 de sterftecijfers voor kanker (per 100.000 mensen, naar leeftijd) zijn gedaald. In 2010 waren er 157.275 sterfgevallen aan kanker alleen al in het VK - 170 op de 100.000 mensen stierven aan kanker.

(Health)