nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Rivaroxaban toont belofte voor behandeling van acuut coronair syndroom

Een Fase III-studie voor bloedverdunner Rivaroxaban (Xarelto) voor personen met acuut coronair syndroom had als belangrijkste eindpunt de werkzaamheid. Rivaroxaban in vergelijking met placebo verminderde significant de snelheid van het hartinfarct, cardiovasculaire sterfte en beroerte bij patiënten met acuut coronair syndroom, deelde het Duitse farmaceutische bedrijf Bayer mee.
Risico op ernstige bloedingen die niet verband hielden met coronaire bypass-transplantaatoperaties was hoger bij patiënten die Rivaroxaban gebruikten in vergelijking met deelnemers op placebo.
Bayer ontwikkelt Xarelto samen met Johnson & Johnson.
Vorig jaar hebben Pfizer en Bristol-Myers Squibb gefaald in hun poging om apixaban (Eliquis) op de markt te krijgen.
De twee farmaceutische bedrijven zeggen dat ze zich voorbereiden op goedkeuring voor regelgevende instanties tegen het einde van 2011.
Hoewel zowel Bayer als J & J optimistisch zijn, zeggen deskundigen dat de verhoogde bloeding uit therapie nog steeds de kwestie van optimale dosering onopgelost laat. Wanneer het geneesmiddel ter goedkeuring wordt voorgelegd aan patiënten met acuut coronair syndroom, moeten zij ervoor zorgen dat de doseringen geschikt zijn voor maximale effectiviteit en veiligheid.
De belangrijkste markt van Xarelto blijft AT (atriale fibrillatie). Onlangs heeft een FDA-adviescommissie aanbevolen om Xarelto goed te keuren voor het voorkomen van beroertes bij patiënten met atriale fibrillatie. Bayer verwacht tegen het einde van dit jaar, waarschijnlijk in november, goedkeuring van Xarelto voor atriale fibrillatiepatiënten.

Rivaroxaban (Xarelto)

rivaroxaban, chemische formule C19H18ClN 3O5S, is een klonterende (bloedverdunnende, antigoagulante) orale medicatie vervaardigd door Bayer en in de VS in de handel gebracht door Janssen Pharmaceutica (onderdeel van Johnson & Johnson). Het is de eerste oraal actieve directe factor Xa-remmer. Hoewel de effecten acht tot twaalf uur duren, wordt de factor Xa-activiteit ongeveer 24 uur niet normaal - dus in sommige gevallen is het mogelijk om het eenmaal per dag te hebben.
Reguleringsgoedkeuringsgeschiedenis
  • September 2008 - Health Canada hecht zijn goedkeuring aan eenmaal daags 10 mg tablet rivaroxaban voor VTE (veneuze trombo-embolie) preventie bij patiënten met een electieve totale knie- of heupprothese.
  • September 2008 - EMA (European Medicines Agency) keurt rivaroxaban goed voor dezelfde indicaties als Health Canada (hierboven).
  • Juli 2011 - FDA (Food and Drug Administration), VS, keurt rivaroxaban goed voor dezelfde indicaties als Health Canada (hierboven).
  • September 2011 - Adviescommissie FDA beveelt rivaroxaban aan ter voorkoming van een beroerte bij patiënten met atriale fibrillatie - de leden stemden op 9 op 2 onthouding. De niet-deelnemers voelden dat meer studies nodig waren om de veiligheid van de directe Xa-remmer te bepalen.
Rivaroxaban is verrassend vergelijkbaar qua structuur met antibioticum linezolid. Beide medicijnen delen dezelfde van oxazolidinon afgeleide kernstructuur.


Linezolid (boven) en rivaroxaban (onder). De gedeelde structuur is blauw
Geschreven door Christian Nrodqvist

Heart Failure Clinics - Beneficial But Underused

Heart Failure Clinics - Beneficial But Underused

Uit onderzoek is gebleken dat ambulante hartfalen (HF) klinieken de kosten van morbiditeit, mortaliteit en gezondheidszorg verlagen. Uit een nieuw onderzoek in het huidige nummer van het Canadian Journal of Cardiology blijkt echter dat maar heel weinig recentelijk opgenomen patiënten met HF een verwijzing naar een dergelijke kliniek ontvangen of gebruiken, ondanks richtlijnen die artsen aanmoedigen deze klinieken aan te bevelen.

(Health)

Wondgenezing voordelen met Bioactive Peptide Combo

Wondgenezing voordelen met Bioactive Peptide Combo

Volgens een studie gepubliceerd in PloS ONE, hebben onderzoekers de wondgenezing succesvol kunnen stimuleren door twee bioactieve peptiden te combineren. De peptiden stimuleren bloedvaten om te groeien en bevorderen opnieuw groeien van weefsel. Verdere ontwikkeling van deze peptiden kan resulteren in een nieuwe behandeling voor acute en chronische wonden.

(Health)