nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Verkeersvervuiling kan astma bij kinderen veroorzaken

Blootstelling aan verkeersvervuiling in de buurt van drukke wegen kan chronische astma bij kinderen veroorzaken.
De bevinding kwam uit een nieuwe studie uitgevoerd in 10 Europese steden die aantoonden dat verkeersvervuiling verantwoordelijk is voor 14% van de chronische kindersterfte, wat een vergelijkbaar effect aantoont dat passief roken heeft op astma.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat tussen ongeveer 4% en 18% van de gevallen van astma bij kinderen geassocieerd zijn met passief roken.
De nieuwe studie werd gepubliceerd in de European Respiratory Journal en is belangrijk omdat eerder dit jaar de Europese Commissie 2013 het "Jaar van de lucht" heeft uitgeroepen, waarin wordt benadrukt hoe belangrijk schone lucht voor volwassenen en kinderen is en waar actie wordt ondernomen om de luchtkwaliteit in de hele EU te verbeteren.
Een studie uit 2010 gaf aan dat blootstelling aan luchtvervuiling gekoppeld is aan de verminderde functie van een gen dat de ernst van astma bij kinderen lijkt te verhogen, terwijl een andere studie aantoonde dat kinderen van 4 jaar en jonger het meeste risico lopen op astma-aanvallen van verkeersgerelateerde luchtvervuiling.
Voorafgaand aan dit nieuwe onderzoek werd gedacht dat verkeersvervuiling alleen symptomen van astma teweegbracht, en belastingsschattingen verklaarden niet het chronische astma dat het gevolg was van het bepaalde bereik van toxische stoffen die zich in de buurt van vaak gebruikte wegen bevinden waar meerdere Europeanen wonen.

Om het effect van verkeershinder in de nabijheid van wegen te evalueren, heeft het team van experts een methode gebruikt die de bevolking-toewijsbare breuken worden genoemd. Dit meet de proportionele afname in ziekte of overlijden die zou optreden als de blootstelling aan een risicofactor tot een lager niveau zou worden teruggebracht.
Gegevens werden verzameld en geanalyseerd op basis van eerdere epidemiologische rapporten die aantoonden dat kinderen die werden blootgesteld aan hogere niveaus van near-road verkeersgerelateerde vervuiling ook verhoogde astmaverschijnselen hadden, zelfs wanneer ze een aantal andere gerelateerde factoren in overweging namen, waaronder sociaaleconomische factoren of passief roken.
De experts wilden deze resultaten verder onderzoeken en uitzoeken hoeveel gevallen van astma kunnen worden voorkomen als blootstelling werd geëlimineerd.
De resultaten toonden dat in de 10 Europese steden kon 14% van de gevallen van astma worden toegeschreven aan de verontreiniging van het wegverkeer.
De wetenschappers wezen erop dat de gezondheid van de algehele bevolking in verschillende steden in aanmerking werd genomen.
Een eerdere Amerikaanse studie toonde aan dat ten minste 8% van de meer dan 300.000 gevallen van astma bij kinderen in Los Angeles County kan worden toegeschreven aan verkeersgerelateerde vervuiling bij woningen binnen 75 meter (bijna 250 voet) van een drukke weg.
Hoofdauteur, Dr. Laura Perez van het Zwitserse Instituut voor Tropische en Volksgezondheid, concludeerde:

"Luchtverontreiniging heeft eerder symptomen veroorzaakt, maar dit is de eerste keer dat we het percentage gevallen hebben geschat dat mogelijk niet had plaatsgevonden als Europeanen niet waren blootgesteld aan vervuiling door het wegverkeer.
In het licht van alle bestaande epidemiologische studies die aantonen dat het wegverkeer bijdraagt ??tot het begin van de ziekte bij kinderen, moeten we deze resultaten beschouwen als een verbetering van beleidsvorming en stadsplanning. "

Geschreven door Sarah Glynn

Latexallergie: symptomen, diagnose, behandelingen

Latexallergie: symptomen, diagnose, behandelingen

Inhoudsopgave Wat is latex? Oorzaken Soorten latexallergie Wie loopt er risico? Waar is latex te vinden? Wat is een kruisreactie? Diagnosebehandeling Latexallergie beschrijft een reeks allergische reacties op stoffen in natuurlijke latex. Het komt het meest voor als gevolg van contact met latex handschoenen en veroorzaakt een scala aan symptomen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn.

(Health)

Meer geld meer problemen; Depressie omhoog in Wealthier Nations

Meer geld meer problemen; Depressie omhoog in Wealthier Nations

Meer geld meer problemen. De tarieven van depressie zijn veel hoger in landen met hogere inkomenspercentages in het algemeen. Ongeveer 121 miljoen mensen wereldwijd hebben een depressie, die de kwaliteit van het leven van mensen kan schaden door hun vermogen om te werken en relaties te leggen, te beïnvloeden. Ernstige depressie kan leiden tot zelfmoord en veroorzaakt jaarlijks 850.000 sterfgevallen.

(Health)