nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.We zijn geneigd minder gevoelig te zijn voor pijn bij mensen die we niet leuk vinden

Een studie vond dat wanneer we patiënten waarnemen die we niet leuk vinden, we een lagere schatting van hun pijnintensiteit hebben en perceptueel minder gevoelig zijn voor hun pijn, rapporteerden onderzoekers in het dagboek. Pijn. De Belgische onderzoekers hebben uitgelegd dat we de neiging hebben om minder goed in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende pijnniveaus wanneer ze worden uitgedrukt door patiënten die we niet leuk vinden.
Liesbet Goubert, PhD, aan de Universiteit van Gent, België, en het team hebben 40 deelnemers aan het onderzoek geparconditioneerd door hen te vragen naar foto's van zes verschillende patiënten te kijken. Elke patiënt was getagd met eenvoudige beschrijvingen, variërend van:

  • Negatief - b.v. egoïstisch, arrogant of hypocriet
  • Neutraal - b.v. gereserveerd, traditiegetrouw of conventioneel
  • Positief - b.v. vriendelijk, eerlijk of trouw
Na te zijn voorgeconditioneerd, keken de vrijwilligers naar korte video's van elke patiënt terwijl ze een gestandaardiseerde fysiotherapeutische beoordeling ondergingen. De zes patiënten hadden schouderpijn. De deelnemers keken 48 videofragmenten van twee seconden; acht voor elke patiënt.

De deelnemers moesten de ernst van de pijn beoordelen na het bekijken van elk 2-seconden videofragment - waarderingen varieerden van "geen pijn" naar "pijn zo slecht als zou kunnen zijn". Aan het einde van het experiment moesten de deelnemers beslissen of de patiënten negatief / positief, aangenaam / onaangenaam en sympathiek / onsympathiek waren.

Zoals verwacht, ontdekten de deelnemers dat:
  • Patiënten met negatieve kenmerken - deelnemers vonden dat ze het minst sympathiek waren voor iedereen
  • Patiënten met neutrale kenmerken - deelnemers vonden ze sympathieker dan patiënten met negatieve kenmerken maar minder sympathiek dan mensen met positieve eigenschappen
  • Patenten met positieve eigenschappen - deelnemers vonden dit de meest sympathieke patiënten van allemaal
De deelnemers beoordeelden de pijn van de niet-gewenste patiënten die hoge intensiteit pijn vertoonden als minder intens in vergelijking met pijn van hoge intensiteit, uitgedrukt door de meest sympathieke patiënten. Ze bleken ook minder perceptueel gevoelig te zijn voor de pijn van mensen met negatieve eigenschappen, in vergelijking met mensen met positieve eigenschappen - met andere woorden, ze konden geen onderscheid maken tussen de verschillende pijnniveaus die de niet-gewenste patiënten vertoonden, en ze konden ook onder de geliefde patiënten.
Liesbet Goubert, PhD, assistent-professor Gezondheidspsychologie en mede-onderzoeker Geert Crombez, PhD, hoofd van de afdeling Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België, zei:
"Het identificeren van variabelen die van invloed zijn op het schatten van de pijn door anderen, is relevant omdat pijnschatting cruciale acties met betrekking tot pijnbeheer zowel in de professionele context als in de dagelijkse omgeving kan beïnvloeden.
Onze resultaten suggereren dat pijn van niet-gewenste patiënten die hoge pijn uiten, door anderen minder serieus wordt genomen.
Dit kan minder hulpgedrag van anderen en slechtere gezondheidsresultaten betekenen. "

Geschreven door Christian Nordqvist

Darmboezem kan overgewicht en diabetes type 2 voorkomen

Darmboezem kan overgewicht en diabetes type 2 voorkomen

Een in België geleide studie die deze week in PNAS wordt gepubliceerd, suggereert Akkermansia muciniphila, een darmmicrobe die belangrijk is voor het behoud van de darmwand en hoe voedsel wordt geabsorbeerd, zou kunnen worden gebruikt om obesitas en geassocieerde metabolische aandoeningen te voorkomen, zoals die welke leiden tot type 2 diabetes. Ons spijsverteringskanaal herbergt een enorme en gevarieerde populatie van microben.

(Health)

Ziekenhuizen 'Honor Roll en beste record bijhouden gerangschikt; Lijsten hier

Ziekenhuizen 'Honor Roll en beste record bijhouden gerangschikt; Lijsten hier

Het Amerikaanse nieuws publiceerde deze week zijn 22e jaarlijkse ranglijst van Best Hospitals, waarin specifiek de beste van de beste ziekenhuizen worden genoemd in categorieën zoals 'Honor Roll', 'Most Connected' en 'Top Doctors', die volgende week zullen verschijnen en de top zullen vermelden 30.000 artsen in de Verenigde Staten. Slechts 17 faciliteiten die nationaal worden verdiend op de Honor Roll, wat het hoogste niveau van medische uitmuntendheid betekent.

(Health)