nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Cognitieve revalidatietherapie kan helpen bij de behandeling van traumatisch hersenletsel

Een nieuw rapport van het Institute of Medicine beschrijft de voortgang in de behandeling van traumatisch hersenletsel (TBI) met behulp van cognitieve revalidatietherapie (CRT).
Wereldwijd hebben ongeveer 10 miljoen mensen een TBI en het is een veel voorkomend probleem geworden met lage oorlogen in Afghanistan en Irak die niet fatale maar schadelijke hoofdletsel veroorzaken door bommen op de kant en aanvallen van opstandelingen. Van 2000 tot 2010 is het aantal Amerikaanse militairen met TBA bijna verdrievoudigd van 11.000 naar 30.700.
Hoewel veel van de verwondingen gering zijn en maar een klein percentage ernstig zijn, kan het herstel maanden en jaren duren en is het vaak onvolledig, vooral in de slechtste gevallen. Aangezien er steeds meer TBI-zaken zijn veroorzaakt door militaire actie, pleitte het Amerikaanse Ministerie van Defensie voor een objectieve evaluatie van de effectiviteit van CRT om hun beslissingen over de beschikbaarheid en implementatie van deze behandelingen in het militaire gezondheidssysteem te helpen.
Commissievoorzitter Ira Shoulson, hoogleraar neurologie, farmacologie en menselijke wetenschappen, en directeur van het programma voor regelgevende wetenschap en geneeskunde, Georgetown University Medical Center, Washington, D.C. zegt:

"Overlevenden van traumatisch hersenletsel kunnen voor de lange termijn worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van revalidatie en re-integratie in het dagelijks leven .Ze hebben behoefte aan een effectieve infrastructuur voor gezondheidszorg en op feiten gebaseerd behandelings- en revalidatiebeleid om voor hun stoornissen te zorgen en het hoofd te bieden ... Dit rapport bevat een onderzoek agenda om de tekortkomingen en uitdagingen te overwinnen die ons begrip van de volledige effectiviteit van verschillende vormen van cognitieve revalidatietherapie tot nu toe hebben beperkt in het helpen van patiënten met verschillende ernst en stadia van TBI. "


Verschillende leerlinggroottes - een teken van een mogelijk traumatisch hersenletsel

CRT is in feite een brede term die een breed scala van systematische, doelgerichte benaderingen omvat voor het overwinnen of compenseren van cognitieve stoornissen zoals die veroorzaakt door TBI. Er zijn verschillende vormen van therapie die verschillen afhankelijk van de techniek en de problemen waaraan de patiënt lijdt.
Het probleem van het beoordelen van de effectiviteit van de behandelingen is dus vertroebeld door een verscheidenheid aan niet-standaardtermen, het ontbreken van patiëntgegevens en een algemeen gebrek aan duidelijke methodologie. Onderzoekers zijn tot op zekere hoogte gefrustreerd omdat, hoewel ze duidelijke aanwijzingen hebben dat CRT succesvol is, ze de resultaten niet empirisch kunnen classificeren naar hun tevredenheid. Hun eerste doel is dan om de manier waarop gegevens worden verzameld te verbeteren en om een ??standaardreeks termen te produceren die behandelaars kunnen gebruiken om de therapieën en uitkomsten te beschrijven.
De studie werd gesponsord door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Institute of Medicine, opgericht in 1970 onder het handvest van de National Academy of Sciences, biedt onafhankelijk, objectief, evidence-based advies aan beleidsmakers, gezondheidswerkers, de privésector en het publiek. De National Academy of Sciences, de National Academy of Engineering, het Institute of Medicine en de National Research Council zijn de nationale academies.
Geschreven door Rupert Shepherd

Heart Attack - Waarom wachten zoveel mensen zo lang?

Heart Attack - Waarom wachten zoveel mensen zo lang?

Onderzoekers aan de School of Nursing van de Yale University in de VS zetten een onderzoek in om erachter te komen waarom zoveel mensen vaak enkele uren wachten op een hartaanval voordat ze medische hulp zoeken. Dit is zorgelijk omdat al het bewijs wijst op het feit dat de behandeling het meest effectief is wanneer de patiënt met een hartaanval medische aandacht krijgt in het eerste uur van het ervaren van de symptomen.

(Health)

Wijnintolerantie kan resulteren in allergie-achtige symptomen

Wijnintolerantie kan resulteren in allergie-achtige symptomen

Volgens Duitse onderzoekers heeft ongeveer 7% van de mensen een intolerantie voor wijn. De studie, gepubliceerd in Deutsches Arzteblatt International, werd uitgevoerd om de prevalentie van wijnintolerantie onder volwassenen te beoordelen. In 2010 selecteerden de onderzoekers, onder leiding van Peter Wigand, willekeurig 4.000 mensen in de leeftijd van 20 tot 70 jaar om een ??vragenlijst in te vullen over hun alcoholinname en of ze allergische symptomen leden na het nuttigen van wijn.

(Health)