nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Onderzoekers identificeren eiwit dat verantwoordelijk is voor bescherming tegen virale infecties

Onderzoekers hebben vastgesteld dat wanneer een virus het lichaam binnendringt, een van nature voorkomend eiwit een immuunrespons veroorzaakt die het virus verstoort om de lichaamscellen binnen te dringen. De bevinding, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Host & Microbe, werd uitgevoerd door onderzoekers van de Keck School of Medicine van de University of Southern California (USC) en zou de sleutel kunnen zijn tot het ontwikkelen van toekomstige therapieën tegen virale infecties.
De hoofdonderzoeker van de studie, Jae U. Jung, zei:

"Eerdere studies hebben aangetoond dat onze lichamen al zijn uitgerust om virussen zoals Ebola, influenza, West Nile en SARS te blokkeren.De antivirale effector IFITM3 verstoort intracellulaire cholesterolhomeostase om virale toegang te blokkeren."

Hij legde uit dat wanneer een virus het menselijk lichaam binnengaat, het immuunsysteem wordt gestimuleerd door interferon, dat honderden eiwitten produceert, zoals de IFITM3. IFITM3 is in het bijzonder verantwoordelijk voor het verstoren van de communicatie tussen twee andere eiwitten die het cholesterolgehalte in de cellen verhogen, waardoor wordt voorkomen dat virussen kunnen binnendringen.
Hij merkte op dat de toename van cholesterol zich uitsluitend in het endosoomcompartiment van de cellen voordoet en geen effect heeft op het cholesterolgehalte in de bloedbaan.
Het was al bekend dat het eiwit-interferon eigenschappen heeft die de verspreiding van virussen kunnen remmen en voorkomen. Er was echter weinig bekend over hoe het werkt.
Ze identificeerden dat interferon-induceerbaar transmembraan eiwit 3 (IFITM3) de communicatie tussen twee andere eiwitten (VAPA en OSBP) kan verstoren die het cholesterol transporteren en reguleren dat veel virussen nodig hebben om te overleven.

Jung en zijn team hebben de studie uitgevoerd om te zien hoe het immuunsysteem virussen kan herkennen en de toegang kan blokkeren. In eerder onderzoek waren Jung en zijn team in staat om het specifieke eiwit te identificeren dat het alarmsignaal in het immuunsysteem veroorzaakt.
Ze ontdekten dat de stijging van cholesterol alleen in het endosoomcompartiment in het celmembraan optrad.
Jung zei:
"Het membraan is meestal zeer flexibel: met een verhoging van het cholesterol wordt het rigide en kunnen virussen niet door het endosoomcompartiment in cytosol, het vloeibare deel in de cellen, terechtkomen. beïnvloedt de virale intrede. "

Hij concludeerde dat ze in de toekomst "een therapeutisch molecuul zullen identificeren dat de expressie en functie van het IFITM3-eiwit activeert, dat mogelijk kan worden gebruikt om een ??antivirale therapie te creëren. Het kan zich richten op het endosoomcompartiment om te controleren, bestrijden of de verspreiding van virale infecties voorkomen. "
Als een biotechnologisch product op basis van een eiwit dat het lichaam van nature produceert om infecties te bestrijden, wordt interferon al gebruikt om virussen te onderdrukken bij patiënten die zijn geïnfecteerd met zowel HIV als hepatitis.
Geschreven door Joseph Nordqvist

Mensen met leermoeilijkheden die eerder zullen overlijden

Mensen met leermoeilijkheden die eerder zullen overlijden

Mensen met een verstandelijke handicap hebben een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden in vergelijking met de algemene bevolking, volgens een nieuw rapport gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De bevindingen komen uit een drie jaar durende studie waarin de mate van voortijdige sterfte bij mensen met leerstoornissen werd geëvalueerd. Het bureau deed ook aanbevelingen die de dienstverlening van de zorg zouden kunnen verbeteren.

(Health)

Nierfalen blijft vaak onbehandeld bij oudere volwassenen

Nierfalen blijft vaak onbehandeld bij oudere volwassenen

Volgens een studie in het nummer van 20 juni van JAMA is het progressiepercentage van onbehandeld nierfalen aanzienlijk hoger bij ouderen dan bij jongere personen. Bij de studie waren bijna twee miljoen Canadese volwassenen betrokken. De achtergrondinformatie van de studie informeert: "Studies van de associatie tussen leeftijd, nierfunctie en klinische uitkomsten hebben gemeld dat oudere patiënten minder snel een terminale nierziekte (ESRD) ontwikkelen in vergelijking met jongere patiënten en meer kans hebben om te overlijden dan vooruitgang naar nierfalen, zelfs bij de laagste niveaus van geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [eGFR; stroomsnelheid van gefilterde vloeistof door een nier].

(Health)