nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Neurosen en neuroticisme: wat is het verschil?

Inhoudsopgave

 1. Wat is neuroticisme?
 2. Neuroticisme of neurose?
 3. Neuroticisme of psychose?
 4. Soorten
 5. Behandeling
 6. Diagnose
Het woord neurosen werd oorspronkelijk in de 18e eeuw bedacht om een ??reeks psychologische stoornissen aan te duiden die gewoonlijk niet aan een fysieke oorzaak te wijten waren. Het wordt vaak verward met neuroticisme, een persoonlijkheidskenmerk.

Er is geen enkele definitie van neurose. Neurose was tot voor kort een diagnosticeerbare psychologische stoornis die de kwaliteit van leven verstoort zonder de perceptie van de realiteit door het individu te verstoren.

Sommige psychologen en psychiaters gebruiken de term neurose om te verwijzen naar angstige symptomen en gedragingen. Andere artsen gebruiken de term om een ??spectrum van psychische aandoeningen buiten psychotische stoornissen te beschrijven. Psychoanalytici, zoals Sigmund Freud en Carl Jung, beschreven het denkproces zelf met de term neurose.

In 1980 verwijderde de derde publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) van de American Psychiatric Association de term neurose.

Dit artikel bespreekt hoe neuroticisme verschilt van neurosen en persoonlijkheidsstoornissen, evenals hoe de symptomen van een angststoornis vergelijkbaar met neurosen te herkennen. Het zal ook enkele tips geven over het omgaan met enkele van de psychologische effecten van neuroticisme.

Snelle feiten over neurosen en neuroticisme
 • "Neurosen" is een term die op veel verschillende manieren wordt gebruikt in verband met abnormale psychologische processen.
 • Neuroticisme is gebruikt om een ??persoonlijkheidskenmerk te beschrijven dat de alledaagse functie niet schaadt.
 • Neuroticisme is een van de Big Five-persoonlijkheidskenmerken die te vinden zijn in persoonlijkheidstests in verschillende culturen.
 • Neurose wordt niet langer als een diagnose gebruikt en neurosen worden nu gediagnosticeerd als depressieve of angststoornissen.
 • Hoewel niet meer gebruikt, is de diagnose van de neurose belangrijk om te begrijpen hoe psychologische aandoeningen vandaag worden behandeld.

Wat is neuroticisme?


Neuroticisme wordt eerder als een persoonlijkheidskenmerk dan als een medische aandoening beschouwd.

Neuroticisme is een neiging op de lange termijn om in een negatieve of angstige gemoedstoestand te verkeren. Het is geen medische aandoening maar een persoonlijkheidskenmerk. Mensen verwarren dit vaak met neurose.

Neuroticisme is een van de eigenschappen die samen het vijffactorenmodel van persoonlijkheid vormen, naast extraversie, aanvaardbaarheid, consciëntieusheid en openheid. Dit model wordt gebruikt in persoonlijkheidsevaluaties en tests in een breed scala van culturen.

Mensen met neuroticisme hebben meer depressieve stemmingen en lijden vaker en harder aan gevoelens van schuld, jaloezie, woede en angst dan andere individuen.

Ze kunnen bijzonder gevoelig zijn voor omgevingsstress. Mensen met neuroticisme kunnen alledaagse situaties zien als bedreigend en belangrijk. Frustraties die anderen als triviaal ervaren kunnen worden, kunnen problematisch worden en tot wanhoop leiden.

Een persoon met neuroticisme kan zelfbewust en verlegen zijn. Ze hebben de neiging fobieën en andere neurotische eigenschappen, zoals angst, paniek, agressie, negativiteit en depressie, te internaliseren. Neuroticisme is een voortdurende emotionele toestand die wordt bepaald door deze negatieve reacties en gevoelens.

Ondanks dat ze niet als een diagnose kunnen worden gekwalificeerd, wijzen psychologen en psychiaters een persoonlijkheid die een zware neiging naar neuroticisme vertoont niet af als onbelangrijk voor geestelijk welbevinden. Dr. Benjamin B. Lahey, van de departementen Health Studies en Psychiatry and Behavioral Neuroscience van de Universiteit van Chicago, zei in een manuscript uit 2009:

"Hoewel het niet algemeen wordt gewaardeerd, is er steeds meer bewijs dat neuroticisme een psychologische eigenschap is van een diepgaande betekenis voor de volksgezondheid." Neuroticisme is een robuuste correlaat en voorspeller van veel verschillende mentale en lichamelijke aandoeningen, comorbiditeit onder hen, en de frequentie van geestelijke en algemene gezondheidszorg gebruik."

Hoewel neuroticisme geen diagnose is, of zelfs maar een probleem vormt in een anderszins gebalanceerde persoonlijkheid, kan het hebben van voeding een rol spelen bij verschillende psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen.

Neuroticisme of neurose?

Neurose is complex en onderzoek biedt meer dan één verklaring. Het is echter anders dan neuroticisme.

In basistermen is neurose een stoornis met obsessieve gedachten of angst, terwijl neuroticisme een persoonlijkheidskenmerk is dat niet hetzelfde negatieve effect heeft op het dagelijks leven als een angstige toestand. In moderne niet-medische teksten worden de twee vaak met dezelfde betekenis gebruikt, maar dit is onjuist.

De term "neurose" wordt zelden gebruikt door moderne psychologen, omdat zij het als verouderd en vaag beschouwen.

Kenmerken van neurose

Wetenschappers zijn het niet eens over wat neurose inhoudt, hoewel er gemeenschappelijke eigenschappen zijn die door de eeuwen heen zijn onderzocht.

Emotionele instabiliteit: Volgens Hans Jürgen Eysenck (1916-1997), een Duits-Britse psycholoog, wordt neurose gedefinieerd door emotionele instabiliteit.

Een algemene aandoening van het zenuwstelsel: Neurosis werd voor het eerst gebruikt door Dr. William Kullen uit Schotland in 1769. Hij beweerde dat de term verwijst naar "stoornissen in zin en beweging" veroorzaakt door "een algemene aandoening van het zenuwstelsel". Voor Dr. Kullen omvat dit coma en epilepsie.

Geen interferentie met rationeel denken of vermogen om te functioneren: Meer recentelijk verwijst neurose naar psychische stoornissen die niet interfereren met het rationele denken of het vermogen van het individu om te functioneren, ook al kunnen ze leed veroorzaken.

Veroorzaakt door een onaangename ervaring: Volgens Sigmund Freud (1856-1939), een beroemde Oostenrijkse neuroloog die de discipline van de psychoanalyse heeft opgericht, is neurose een coping-strategie die wordt veroorzaakt door onsuccesvolle onderdrukte emoties uit eerdere ervaringen.

Deze emoties overweldigen of interfereren met de huidige ervaring.Hij gaf het voorbeeld van een overweldigende angst voor honden die mogelijk het gevolg was van een hondenaanval eerder in het leven.

Een conflict tussen twee psychische gebeurtenissen: Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitserse psychiater die analytische psychologie stichtte. Hij geloofde dat een neurose een botsing was van bewuste en onbewuste gebeurtenissen in de geest.

Deze standpunten over neurose bevestigen dat het wordt gezien als een aandoening en wordt normaal besproken met als doel de oorzaak te vinden en de aandoening te behandelen. Hoewel een persoonlijkheidstest kan bevestigen dat een persoon neuroticisme heeft, is het geen ziekte of aandoening en kan het niet worden 'behandeld'.

Neuroticisme of psychose?

Psychose verschilt ook van neuroticisme, hoewel sommigen hebben gesuggereerd dat het een kenmerk van neuroticisme kan worden.

Psychose zorgt ervoor dat iemand waarneemt en interpreteert wat hij ziet en ervaart op een andere manier dan zijn omgeving. Het interfereert met hun vermogen om te functioneren in een sociale context.

Symptomen van psychose zijn hallucinaties en wanen.

Psychose kan een symptoom zijn van schizofrenie, bipolaire stoornis, ernstige depressie of een hersentumor.

Het kan ook worden veroorzaakt door het misbruik van bepaalde stoffen, zoals alcohol en drugs, illegaal of voorgeschreven.

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers vraagtekens gezet bij het onderscheid tussen neurose en psychose, omdat psychose zich kan ontwikkelen door neurose.

In 2002 concludeerden onderzoekers die naar gegevens voor bijna 4.000 mensen keken dat "neuroticisme het risico op de ontwikkeling van psychotische symptomen verhoogt".

Soorten


Paniekaanvallen en tremoren kunnen kenmerken zijn van angstige neurose.

Er zijn een paar verschillende soorten neurose. Hier zijn enkele voorbeelden.

 • Angstige neurose: Extreme angst en zorgen typeren dit type neurose, evenals paniekaanvallen en lichamelijke symptomen zoals trillen en zweten.
 • Depressieve neurose: Dit bestaat uit voortdurende en diepe droefheid, vaak gepaard gaande met het verliezen van interesse in activiteiten die ooit plezier opleverden.
 • Obsessief-compulsieve neurose: Deze toestand houdt het herhalen van opdringerige gedachten, gedragingen of mentale handelingen in. Zowel het herhalen als het beroven van deze signalen kan zorgen veroorzaken.
 • Oorlog of gevechtsneurose: Nu bekend als posttraumatische stressstoornis (PTSS), gaat het om overmatige stress en onvermogen om te functioneren in het dagelijks leven na het ervaren van diep traumatische gebeurtenissen.

Neurose werd vaak gebruikt om ziekten te beschrijven waarbij het zenuwstelsel niet goed functioneert en er geen laesies zijn die de disfunctie verklaren.

Paniekaanvallen: hoe stop ik ze?Ervaar je paniekaanvallen? Klik hier om beproefde methoden voor het stoppen van paniekaanvalsymptomen te ontdekken.Lees nu

Diagnose

Neurose wordt momenteel niet gediagnosticeerd door professionals in de gezondheidszorg.

Psychologen en psychiaters plaatsen nu symptomen die lijken op die bij neurosen binnen de categorie van depressieve stoornissen of angst. Sommige psychoanalytici gebruiken de term echter nog steeds.

Neuroticisme, aan de andere kant, kan worden geïdentificeerd en gescoord door persoonlijkheidstests.

Bij het nemen van een persoonlijkheidstest kan een persoon lage, gemiddelde of hoge scores krijgen voor neuroticisme. Mensen met lage scores zijn meer emotioneel stabiel en weten beter met stress om te gaan dan mensen met hoge scores.

Behandeling


Cognitieve gedragstherapie kan worden gebruikt om neurose te behandelen.

Neurose zou worden behandeld met standaard psychologische zorg. Aandoeningen die nu anders worden gediagnosticeerd, zoals depressieve stoornis, zouden zijn behandeld met dezelfde methoden als vandaag wanneer neurose werd gebruikt als een actieve diagnose

De behandeling kan bestaan ??uit psychotherapie, psychoactieve drugs en ontspanningsoefeningen, zoals diep ademhalen.

Andere methoden omvatten cognitieve gedragstherapie, die de defecte psychologische mechanismen aanpast die reageren op de omgeving om te reageren zoals ze zouden moeten. Creatieve therapieën, zoals kunsttherapie of muziektherapie, zijn ook gebruikt om mentale stoornissen vergelijkbaar met neurosen aan te pakken.

Afhaal

Psychologen en psychiaters proberen al eeuwenlang neurosen te labelen zonder overeenstemming te bereiken over een definitie.

Hoewel niet langer gebruikt, was de diagnose neurosen een belangrijke eerste stap naar het begrijpen en behandelen van de psychische stoornissen van vandaag.

Neuroticisme is geen medisch probleem en de negatieve associaties ervan zijn misleidend. Het is een universele persoonlijkheidskenmerk en is gezond als onderdeel van een gebalanceerd persoonlijkheidsprofiel.

Resectabiliteit met Cetuximab verlengt het leven in moeilijk te behandelen gemetastaseerde colorectale kanker

Resectabiliteit met Cetuximab verlengt het leven in moeilijk te behandelen gemetastaseerde colorectale kanker

Het combineren van de epidermale groeifactorreceptor (EGFR) -remmer cetuximab met conventionele chemotherapie verbetert de overleving bij patiënten met volledige resectie van colorectale levermetastasen die aanvankelijk als niet-reseceerbaar werden beschouwd, volgens gegevens gepresenteerd op het 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress (EMCC).

(Health)

Groenten en kinderen - Openlijk tonen is beter dan verstoppen

Groenten en kinderen - Openlijk tonen is beter dan verstoppen

Kinderen zijn meestal niet zo happig op het eten van hun 'greens'. Een onderzoek naar het Surveillance-systeem van jeugderisicogedrag uitgevoerd door de Centers for Disease Control and Prevention wees uit dat slechts 21% van de kinderen de aanbevolen 5 of meer groenten en fruit per dag eet. Heel weinig kinderen vragen 'greens' te eten en ouders proberen allerlei methoden om hun kinderen te overtuigen hun groenten te eten.

(Health)