nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.Reumatoïde artritis kan worden veroorzaakt door A20 Gene Expression Defect

Onderzoekers van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Universiteit Gent hebben aangetoond dat een defect gen kan bijdragen aan het ontstaan ??van reumatoïde artritis, een ontsteking van de gewrichten die vaak verlammend werkt en ongeveer 1% van de wereldbevolking treft. Tot nu toe was het onderliggende moleculaire mechanisme van de ziekte grotendeels onduidelijk. In het onderzoek, gepubliceerd in Nature Genetics, laten de onderzoekers zien dat een celspecifiek defect in de expressie van het A20-gen (TNFAIP3) de ontwikkeling van reumatoïde artritis in muizen kan beïnvloeden, waardoor A20 wordt geïdentificeerd als een potentieel doelwit voor het genereren van nieuwe drugs.
Reumatoïde artritis (RA)
Een chronische voortschrijdende gewrichtsaandoening die begint met de ontsteking van het synoviaal membraan en zachte weefsels rond de gewrichten, maar zich vaak verspreidt tot kraakbeen en botten. Voor de patiënt is RA buitengewoon pijnlijk. Hoewel de oorzaak onbekend blijft, speelt auto-immuniteit een belangrijke rol. Hoewel RA niet kan worden genezen, kan de progressie van de ziekte worden vertraagd.
Eiwit A20
A20 is een intracellulaire negatieve regulator van de NF-kb-transcriptiefactor, die een cruciale rol speelt bij het genereren van de ontstekingsreactie. Overmatige activering van NF-kb kan een breed scala aan ontstekingsziekten veroorzaken, waaronder artritis. De onderzoeksgroep van Rudi Beyaert bestudeert de moleculaire mechanismen die de NF-kb-activering controleren en eerdere in vitro studies wezen al op een cruciale rol voor A20. Bovendien hebben genoombrede associatieonderzoeken bij mensen onlangs aangetoond dat defecten in A20 kunnen bijdragen aan vele auto-immuunziekten, waaronder RA.
Muismodel voor RA
VIB-onderzoekers onder leiding van Geert van Loo en Rudi Beyaert van de Universiteit Gent hebben muizen gemaakt met myeloïde cellen die geen A20 kunnen produceren. In samenwerking met Dirk Elewaut, reumatoloog aan het Universitair Ziekenhuis Gent (UGent), die het onderzoek co-superviseerde, ontdekten ze dat deze muizen verhoogde niveaus van pro-inflammatoire cytokines in hun bloed en gewrichten hadden en spontaan RA ontwikkelden met ernstige ontstekingen en osteoporose. Interessant is dat de artritis in dit muismodel niet afhankelijk was van TNF, een cytokine dat gewoonlijk een sleutelrol speelt bij verschillende inflammatoire ziekten, waaronder RA. Omgekeerd waren ze in staat om een ??rol aan te tonen voor IL-6 en Toll0like receptor 4 (TLR4).
botsing
Het onderzoek bevestigt de sleutelrol van A20 in de beheersing van ontstekingsreacties en geeft aan dat een defect in A20 in myeloïde cellen RA kan verhogen dat niet reageert op anti-TNF-behandeling. Vanuit een therapeutisch oogpunt is deze bevinding extreem belangrijk, aangezien anti-TNF-therapie faalt bij 30% van de RA-patiënten. Daarom vormen de A20-deficiënte muizen een interessant nieuw muismodel voor het onderzoeken van nieuwe therapeutica voor RA.
De VIB-onderzoekers hebben onlangs in samenwerking met Bart Lambrecht (UZ Gent, Universiteit Gent) aangetoond dat de muizen die A20 missen in dendritische cellen (een specifiek myeloïde celtype) ook een auto-immuunpathologie ontwikkelen die in dit geval meer overeenkomsten met systemische lupus aangeeft erythematosus, die wordt gekenmerkt door acute en chronische ontsteking van verschillende weefsels van het menselijk lichaam (Kool et al., Immuniteit 2011)
Geschreven door Grace Rattue

Ketamine verlicht depressiesymptomen binnen uren

Ketamine verlicht depressiesymptomen binnen uren

Kleine hoeveelheden van het medicijn ketamine kunnen binnen een paar uur de symptomen van chronische depressie, evenals die van behandelingsresistente patiënten, onmiddellijk verlichten, zeggen wetenschappers van Yale. Na een decennia aan onderzoek suggereren experts van Yale School of Medicine in het tijdschrift Science dat het pediatrische anestheticum synaptische verbindingen herstelt tussen hersencellen die zijn aangetast door depressie en stress.

(Health)

Darmkanker tarieven stijgen in het VK

Darmkanker tarieven stijgen in het VK

In de afgelopen drie en een half decennia is het percentage darmkanker bij Britse mannen met 30 procent toegenomen, terwijl er slechts een toename is van 6 procent bij vrouwen, aldus Cancer Research UK. De nieuwe gegevens zijn afkomstig van de bewustwordings- en fondsenwervende campagne van The Bobby Moore Fund. In 1975 leden vijfenveertig van de 100.000 Britse mannen aan darmkanker, dit percentage steeg in 2008-10 tot 58 per 100.000 mannen.

(Health)