nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.The Lure Of Gangs - Good Parenting May Protect

Onderzoek online gepubliceerd in Letselpreventie toont aan dat zelfs gematigde niveaus van ouderlijk toezicht, samen met goede copingvaardigheden, mogelijk helpen bij het verminderen van de aantrekkingskracht van bendes voor jongeren met een hoog risico om lid te worden van een bende.
Tussen 2002 en 2006 waren bendes verantwoordelijk voor één op de vijf moorden in 88 van de grootste steden van de Verenigde Staten. De auteur stelt dat in veel stedelijke gebieden de niveaus van bendegeweld epidemische proporties hebben aangenomen, en wijst erop dat hoewel veel studies zich hebben gericht op de risicofactoren voor bendevorming, maar weinig studies factoren hebben onderzocht die jongeren actief kunnen ontmoedigen.
De auteur evalueerde cross-sectionele gegevens verkregen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention's Youth Violence Survey uit 2004. Het onderzoek omvatte meer dan 4000 tieners, de meeste tussen 14 en 18 jaar oud, op 16 door de overheid gesubsidieerde scholen, die een hoog risico liepen te worden betrokken bij geweld, aangezien zij in gebieden woonden met een hoge mate van ernstige criminaliteit en ontbering.
Volgens de antwoorden verklaarde bijna een op de twee, of 48%, dat ze alcohol hadden gedronken en iets meer dan drie op de vijf, of 62%, meldde dat ze het afgelopen jaar antisociaal of delinquent gedrag hadden gepleegd. Meer dan de helft, of 55% meldde gepest te zijn door een peer.
Anderzijds meldde bijna twee derde dat zij ofwel het vertrouwen hadden om het hoofd te bieden aan conflicten (> 64%), of dat hun ouders in de afgelopen maand positieve versterking hadden aangebracht (63%), waarbij een vergelijkbaar aantal jongeren beweerde dat ze waren onderworpen aan ten minste matige monitoring door ouders (64%). De meesten zeiden dat ze op school ondersteuning ontvingen (94%) en zich verbonden voelden met hun school (79%). Over het geheel genomen meldde iets meer dan 7% dat ze in een bende zaten of dachten eraan lid te worden.
De auteur merkt op dat de meerderheid van de respondenten (63%) twee of meer risicofactoren had, terwijl degenen met vier of meer risicofactoren de neiging hadden bijna zes keer meer kans te maken op een bende of op zijn minst aan het meedoen denken, vergeleken met hun leeftijdsgenoten die maar één risicofactor hadden of helemaal geen risicofactor.
Jongeren met drie of minder beschermende factoren hadden meer dan 5,5 keer meer kans om betrokken te zijn bij bendes, in vergelijking met degenen die vier of meer beschermende factoren hadden.
De bevindingen wezen uit dat het gebruik van drugs en alcohol samen met elke vorm van delinquentie de sleutel was tot een verhoogd risico op bendevorming, terwijl gematigde monitoring door ouders en goede copingvaardigheden de sterkste beschermende factoren bleken te zijn.
Tieners die gematigde ouderlijk toezicht volgden en goede copingvaardigheden hadden, hadden doorgaans minder betrokkenheid bij bendes dan degenen met een laag risico op bendelang die geen van deze beschermende factoren hadden. Bovendien was het risico van bendevorming vergelijkbaar in die met ten minste één beschermende factor, d.w.z. goede copingvaardigheden vergeleken met degenen met een laag risico zonder beschermende factor.
De auteur concludeert dat, hoewel het niet altijd mogelijk is om risicofactoren te verminderen, het vergroten van de mogelijkheden voor beschermende factoren de wens om lid te worden van een bende aanzienlijk kan verminderen.
Geschreven door Petra Rattue

Wil je de connectie tussen geest en lichaam begrijpen? Bestudeer Shakespeare

Wil je de connectie tussen geest en lichaam begrijpen? Bestudeer Shakespeare

Volgens een onderzoek van Dr. Kenneth Heaton, gepubliceerd in Medical Humanities, zouden veel artsen baat hebben bij het bestuderen van Shakespeare om de connectie tussen geest en lichaam beter te begrijpen, aangezien Shakespeare een meester was in het uitbeelden van diepe emotionele overstuur in de fysieke symptomen van zijn personages. Voor zijn studie, besloot Kenneth Heaton, een arts en uitgebreid gepubliceerde auteur over het oeuvre van William Shakespeare, te zoeken naar bewijs van psychosomatische symptomen door systematisch 42 van de belangrijkste werken van Shakespeare en 46 van die van zijn tijdgenoten te analyseren.

(Health)

Behandelingsvariabiliteit gevonden bij pediatrische Psoriasis poliklinische zorglevering

Behandelingsvariabiliteit gevonden bij pediatrische Psoriasis poliklinische zorglevering

Volgens een rapport dat Online First is gepubliceerd door Archives of Dermatology, een van de JAMA / Archives-tijdschriften, de meeste polikliniek voor pediatrische psoriasis in de VS, die dermatologen en kinderartsen bezoeken, bestaat uit blanke kinderen van 8 jaar en ouder, hoewel behandelmethoden lijken te variëren volgens de specialiteit van de arts en de leeftijd van de patiënt.

(Health)