nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.1 In 4 patiënten met pneumokokkenziekte in groepen met een hoog risico Sterf

Invasieve pneumokokkenziekte (IPD) is een belangrijke oorzaak van vermijdbare ziekte, invaliditeit en overlijden in het VK. Nu blijkt uit nieuwe gegevens dat ongeveer 27,8% van de gevallen van IPD de dood tot gevolg heeft bij volwassenen in Engeland van 16 jaar en ouder uit klinische risicogroepen. Bovendien sterft 50% van de personen van 65 jaar en ouder met chronische leverziekte die IPD contracteren.
Aandoeningen zoals HIV, nieraandoeningen en ademhalingsaandoeningen verhogen allemaal het risico op het krijgen van IPD, en volgens de onderzoeksresultaten leeft naar schatting 15% van de volwassenen in de leeftijd van 16 tot 64 jaar in Engeland met een van deze aandoeningen en 45% van volwassenen ouder dan 65 jaar.

2.784 volwassenen in Engeland contracteren IPD elk jaar. Volgens de onderzoekers hebben personen van 16-64 jaar met chronische leverziekte 33% meer kans om IPD te krijgen dan gezonde personen.
Hoewel het risico van contracting van IPD toeneemt, krijgt slechts ongeveer 34,4% van de risicopatiënten een pneumokokkenvaccinatie. Hoewel de opname toeneemt tot 67% bij patiënten van 65+, blijft 33% nog steeds niet gevaccineerd en loopt het risico.
Deze bevindingen benadrukken het gebrek aan bewustzijn van beschikbare vaccinopties bij patiënten en een behoefte aan multidisciplinaire teams in de primaire en secundaire zorg om meer belang te hechten aan proactieve preventie.
Volgens de aanbevelingen van de Department of Health (DH) moeten personen van 65 jaar en ouder, mensen met een zwak immuunsysteem of mensen met een ernstige medische aandoening allemaal pneumokokkenvaccinatie krijgen.
Op dit moment herziet de overheid strategieën om het hoge risico waarmee deze groepen worden geconfronteerd aan te pakken. Daarnaast bespreekt de Gemengde Commissie voor Vaccinatie en Immunisatie (JCVI) momenteel manieren om ervoor te zorgen dat het nationale programma voor de vaccinatie van volwassenen zo effectief mogelijk is.

De gevolgen voor patiënten zijn echter niet de enige zorg. Directe medische kosten voor IPD-opnames voor volwassenen kosten het land ongeveer £ 8 miljoen per jaar; £ 4,3 miljoen per jaar om IPD-patiënten met chronische hartziekten te behandelen; en ongeveer £ 650.000 per jaar voor patiënten met chronische leverziekte.
Chris Head, chief executive van Meningitis Research Foundation, legde uit:

"De last van IPD, zowel vanuit een persoonlijk als vanuit economisch oogpunt, zal in het VK blijven toenemen. We zien geen verbeterde preventiestrategieën en een grotere opname van pneumokokkenvaccinatie.
Er is al een aanzienlijk sterftecijfer en morbiditeit, vooral onder de meesten die het risico lopen, en tegen de achtergrond van onze vergrijzende bevolking zal dit alleen maar verder toenemen als we geen betere manieren vinden om het nu te voorkomen. "

Geschreven door Grace Rattue

Nieuwe medicijncombinatie kan terugkeer van lymfoom voorkomen

Nieuwe medicijncombinatie kan terugkeer van lymfoom voorkomen

Een nieuw medicijn dat in combinatie met radiotherapie wordt gebruikt, heeft vier keer meer kans op overleving op de lange termijn voor lymfeklierpatiënten dan alleen radiotherapie, zo hebben onderzoekers van de Universiteit van Manchester laten zien. Deze nieuwe studie, gepubliceerd in Blood, laat zien dat de chemische R848 kan worden gebruikt om het immuunsysteem voor te bereiden op de strijd tegen kanker.

(Health)

Intelligentie gekoppeld aan het vermogen om achtergrondafwijkingen te blokkeren

Intelligentie gekoppeld aan het vermogen om achtergrondafwijkingen te blokkeren

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat mensen met een hoog IQ beter in staat zijn om achtergrondafleiding te blokkeren, omdat hun hersenen natuurlijk informatie filteren die niet als belangrijk of relevant wordt beschouwd. Onderzoekers aan de Universiteit van Rochester ontwikkelden een korte visuele test die het vermogen van de hersenen meet om visuele beweging uit te filteren.

(Health)