nl.3b-international.com
Informatie Over Gezondheid, Ziekte En Behandeling.7% van de Amerikanen hebben orale HPV

Een studie online gepubliceerd in JAMA op donderdag suggereert 7% van de mannen en vrouwen in de VS het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat een specifieke vorm van kanker veroorzaakt die het deel van de keel aantast dat achter in de mond zit. De studie suggereert dat orale HPV-infectie voornamelijk seksueel overdraagbaar is en schat dat mannen bijna drie keer meer kans hebben op het virus dan vrouwen.
Maura L. Gillison, professor in het College of Medicine aan de Ohio State University (OSU), en anderen voerden de studie uit.
Zij merken in hun inleiding dat we al weten dat orale HPV-infectie een subset van orofaryngeale squameuze celcarcinomen (OSCC's) veroorzaakt en dat deze verband houden met seksueel gedrag. (Orofaryngeale plaveiselcelcarcinomen die niet worden veroorzaakt door HPV zijn gekoppeld aan chronisch gebruik van tabak en alcohol).
Er zijn ook aanwijzingen dat dit type kanker in de VS toeneemt bij mannen, maar wat niet zo duidelijk is, is hoe vaak HPV voorkomt in de Amerikaanse bevolking.
Dus wilden Gillison en collega's de prevalentie van HPV bij mannen en vrouwen in de VS meten.
Ze hebben hun gegevens ontleend aan het National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2009-2010, dat via mobiele centra representatieve doorsneden van de Amerikaanse bevolking meet (met uitzondering van de militairen in de strijdkrachten en in instellingen).
De gegevens hadden betrekking op 5.579 mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 tot 69 jaar, die een oraal monster (een orale spoeling van 30 seconden en gorgelen met mondwater) gaven. Ze gaven ook demografische informatie via interviews met vragen over seksueel gedrag en middelengebruik.
De orale monsters werden getest (met behulp van polymerasekettingreactie of PCR) om te zien of ze een HPV-DNA bevatten.
De resultaten toonden aan dat:

  • De prevalentie van orale HPV-infectie was 6,9%.

  • De prevalentie van HPV type 16 (het type dat het sterkst verbonden is met OSCC's) was 1,0%.

  • Het percentage orale HPV-infecties was het hoogst bij personen in de leeftijd van 30 tot 34 jaar en 60 tot 64 jaar.

  • Mannen hadden een aanzienlijk hoger aantal infecties dan vrouwen (10,1% versus 3,6%).

  • Infectie kwam minder vaak voor bij mannen en vrouwen zonder een voorgeschiedenis van enig seksueel contact, dan bij degenen die wel zo'n geschiedenis hadden.

  • Het aantal infecties nam toe in lijn met het aantal seksuele partners en sigaretten die per dag werden gerookt.
De auteurs concluderen:
"Onder mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 tot 69 jaar in de Verenigde Staten was de algemene prevalentie van orale HPV-infectie 6,9% en de prevalentie was hoger bij mannen dan bij vrouwen."
"Onze gegevens leveren het bewijs dat orale HPV-infectie voornamelijk seksueel overdraagbaar is", merken ze op.
Geschreven door Catharine Paddock PhD

Farmaceutische wetgeving verandert in Europa - EMA en lidstaten bereiden zich voor

Farmaceutische wetgeving verandert in Europa - EMA en lidstaten bereiden zich voor

De voorbereidingen zijn gaande bij het Europees Geneesmiddelenbureau, samen met de Europese lidstaten en de Europese Commissie, voor de invoering van de nieuwe wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking in juli van dit jaar. De nieuwe wetgeving vormt de grootste verandering in het juridische kader sinds het Agentschap in 1995 werd opgericht.

(Health)

Voedings- en kruidensupplementen kunnen geneesmiddelen op recept verstoren

Voedings- en kruidensupplementen kunnen geneesmiddelen op recept verstoren

Bepaalde kruiden- en dieetsupplementen (HDS) kunnen potentieel gevaarlijke medicamenteuze interferentie veroorzaken, vooral onder mensen die medicijnen nemen voor problemen met het cardiovasculaire of het zenuwstelsel. Deze bevindingen maken deel uit van een uitgebreid nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice.

(Health)